Kan Tysklands forsikrings- og pensjonskasse for kunstnere være modell for en løsning som sikrer norske frilansere bedre rettigheter? Dette ble nylig diskutert på et arbeidsseminar arrangert av Kunstnernettverket.

I desember inviterte Kunstnernettverket til et møte med den tyske advokaten Prof. Dr. Gerhard Pfennig. Han er en av arkitektene bak Künstlersozialkasse (KSK), hvor han i dag er styreleder for rettighetshaversiden. Dette er en ordning som har eksistert siden 1983 og er en lovforankret forsikrings- og pensjonskasse som sikrer frie kunstnere og forfattere grunnleggende rettigheter på området, på lik linje med andre tyskere som har dette gjennom sine vanlige arbeidsordninger. 160 000 medlemmer er tilknyttet ordningen, som er for selvstendig næringsdrivende kunstnere og forfattere.

Ika Kaminka, leder av Norsk Oversetterforening og initiativtaker til arbeidsseminaret, sier at målet er å utvikle en gjennomførbar reform som gir kunstnere og frilansere pensjonsrettigheter på linje med andre samfunnsgrupper, og deretter jobbe for å få gjennomslag for det politisk.

– Vi tror at tanken om en oppdragsgiveravgift, som tankesmien Agenda lanserte i sin frilansrapport i sommer, er en mulig vei å gå. Det er jo en av grunnpilarene i den tyske ordningen, at oppdragsgiverne, kulturindustrien, bidrar. Det er nok en lang vei å gå, og kommer til å bli upopulært, men har de klart det i Tyskland og Østerrike, er det ingen grunn til at vi ikke skal klare å få det til her. I tillegg må vi fortsette å jobbe for å få til små forbedringer i det allerede eksisterende systemet, som den endringen i folketrygdloven som regjeringen nå har lagt fram.

Les mer om seminaret og den tyske ordningen på NFFs nettside.