Stipendet kan søkes for én, to , tre , fire eller seks måneder. Månedsbeløpet i 2023 er kr 24 942. Søknadsfrist i 2023 er 1. mai kl. 13:00. 

Stipend kan søkes av norske oversettere (uavhengig av foreningstilknytning) som har fått publisert minst to skjønnlitterære oversettelser utgitt på norsk forlag, eller fått oppført minst to oversettelser av dramatisk verk oppført på norsk scene (inklusive NRK radio og fjernsyn). Utenlandske oversettere som bor i Norge og oversetter fra norsk kan også søke.

For å søke fyll ut søknadsskjema her: