Stipendet kan søkes for to , tre , fire eller seks måneder. Månedsbeløpet i 2024 er kr 26 529. Søknadsfrist i 2024 er torsdag 25. april kl. 13:00. 

Stipend kan søkes av norske oversettere (uavhengig av foreningstilknytning) som har fått publisert minst to skjønnlitterære oversettelser utgitt på norsk forlag, eller fått oppført minst to oversettelser av dramatisk verk oppført på norsk scene (inklusive NRK radio og fjernsyn). Utenlandske oversettere som bor i Norge og oversetter fra norsk kan også søke.

Søknadsskjema er stengt.