Velkommen til fagseminar for skjønnlitterære engelskoversettere fredag 28. og lørdag 29. februar 2020 i Ingeniørenes hus, Kronprinsens gt. 17 — Påminnelse

En viktig og lærerik del av seminaret er tekstnært gruppearbeid. Det er en forutsetning for deltakelse at man oversetter tilsendte tekstutdrag i forkant av seminaret. Antallet deltakere er begrenset til 25, og seminaret har en egenandel på 600 kroner. Seminaret er åpent for alle skjønnlitterære oversettere fra engelsk, uavhengig av medlemskap i foreningen. Deltakerne vil bli plukket ut på bakgrunn av søknadsbegrunnelse og produksjon, og med henblikk på å sette sammen mangfoldige grupper i seminarets verkstedsdel.

En rød tråd gjennom seminaret vil være tid og rom. Under rubrikken tid tenker vi å ta for oss eldre former for engelsk. Hvordan griper man an gammelmodig språk i for eksempel en historisk roman, og hvilke strategier kan man benytte for å gjenskape dette på norsk? Nils Ivar Agøy vil fortelle om arbeidet med å oversette det svært særpregede arkaiske språket i Tolkiens Silmarillion og gi noen eksempler på hvordan han gikk frem for å konstruere et tilsvarende norsk. Mange har sikkert sett TV-serien Beforeigners, hvor noen av personene fra tidligere tider snakker et gammeldags norsk. André Nilsson Dannevig er med i teamet av lingvister som har jobbet med å sørge for at figurene i serien snakker troverdig, og det arbeidet vil vi få høre mer om på seminaret. Når det gjelder rom, sikter vi til regionale varianter av engelsk. Andrew Weir fra NTNU vil snakke om bl.a. mangfoldet i engelskvarianter, sosiolingvistiske holdninger til dem og om deres historiske utvikling. Også andre erfarne kolleger og foredragsholdere utenfra vil bidra til programmet.

Ellers håper vi at felles måltider blir en god anledning til sosialt samvær og ivrige diskusjoner.

Frist for bindende søknad:
19. januar 2020

Svarbrev sendes ut kort etter fristen. Da vil også verkstedoppgaver sendes ut til de som er kommet med på seminaret. Reise- og oppholdsutgifter dekkes av foreningen etter gjeldende regler.

Søknadsskjema finner du her: Fagseminar for skjønnlitterære engelskoversettere – søknadsskjema