Torborg Nedreaas-selskapet har utlyst Nedreaas-stipendet for 2023. Stipen­det består av kr 30 000 og et diplom. Det kan søkes av forfattere, kritikere, journa­lister, studen­ter, lærere, kunst­nere, oversettere og andre som ønsker å fordype seg i Ned­reaas’ forfat­ter­skap eller produsere noe som er i hennes ånd. Det er en forutsetning at arbei­det som stipend­pen­gene muliggjør skal munne ut i et pro­dukt, gjerne skriftlig: en artikkel, en master­oppgave e.l., eller et kunstnerisk arbeid: en forestilling, et musikkstykke, billedkunst e.l. Torborg Nedreaas-selskapet ble stiftet i 2017 og arbeider for å spre interessen for og kunnskapen om Nedreaas’ forfatterskap.

Søknadsfrist: 1.2.2023

Søkere til Nedreaas-stipendet må skrive en søknad på maks. en side. Søknaden skal inneholde en presentasjon av søker og en beskrivelse av hva stipendet skal brukes til. Søknad sendes styret.tns@gmail.com. Spørsmål kan også rettes dit, evt. på telefon til styreleder Grethe Fatima Syéd, 47401068.
Les mer her.