Tilgjengelighet og musikalitet i tekster for barn og ungdom
Norsk Oversetterforening inviterer til todagers fagseminar om barne- og ungdomslitteratur på Thorbjørnrud hotell 11.– 12. februar 2022.

Vi vil bidra til inspirasjon, sosiale gnister og arbeidsglød i oss som oversetter tekster for et vesentlig yngre publikum enn oss selv. Hvordan sikrer vi at teksten oppleves som tilgjengelig og forståelig for mindre erfarne lesere? Hva er det som gjør en tekst musikalsk, sansbar og egnet for høytlesning? Med god hjelp av engasjerte og engasjerende foredragsholdere, passe utfordrende verksteder og ikke minst kortreist mat håper vi å få belyst disse temaene på en måte som fyller hver og en av oss med en brennende trang til å oversette enda mer for barn og ungdom.

Alle som har oversatt eller skal i gang med å oversette for barn og unge, er hjertelig velkomne til å søke om å delta, uavhengig av medlemskap i foreningen.

Søknadsfrist: torsdag 16. desember kl. 12.   Egenandel: kr 450 (inkludert overnatting i enkeltrom med fullpensjon)

Det settes opp felles busstransport fra Oslo fredag 11. februar kl. 10.
Seminaret avsluttes lørdag 12. februar kl. 15.

Det er begrenset antall plasser på seminaret. Alle søkere vil få beskjed i januar om hvorvidt de har fått plass.