Det Norske Akademis ordbok, NAOB

Det Norske Akademis ordbok, fritt tilgjengelig på nett, ble lansert i januar 2018. Kulturminister Trine Skei Grande kalte den digitale ordboken «et nøkkelverk for norsk språk». Dette nøkkelverket er et unikt arbeidsredskap for oss oversettere.

For øyeblikket ser det imidlertid ut til at utviklingen av ordboken vil stanse opp om bare noen uker. Kulturdepartementet har investert betydelig for å få ferdigstilt NAOB, men det finnes ikke midler til videre drift.

Det vil være en skam og en tragedie om dette fine arbeidsredskapet skal sløves allerede samme år som det er lansert. Språket er det mest felles vi eier. Fellesskapets midler må kunne brukes til å pleie denne gaven til det norske folk, gjerne supplert av private midler.

Norsk Oversetterforening samlet til Årsmøte 17. mars 2018 henstiller til Kulturministeren og Kulturdepartementet om raskt å finne en løsning på den videre finansieringen av NAOB.