Bastian-prisene 2020 ble overrakt i Slottsbiblioteket på Nasjonalbiblioteket torsdag 24. september.

Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur ble overrakt av Heidi Grinde, og Bastianprisen for voksenbok ble overrakt av Inger Gjelsvik. Det var en fin tilstelning i et vakkert rom, og prismottakerne ble gjort stas på. Vi håper det vil være mulig å avholde et Bastian-treff i løpet av høsten der de begge kan få fortelle om arbeidet med oversettelsene av prisbøkene.

Vi gratulerer årets prismottakere! Se hele utdelingen her.

Film : Olav Urdahl