Translating is my superpower: synlighetskampanje for litterære oversettere i forbindelse med Verdens bokdag 23. april

I forbindelse med Verdens bokdag 23. april oppfordrer CEATL — det europeiske rådet for litterære oversetterforeninger — oversettere i hele Europa til å legge ut et bilde av seg selv, sammen med arbeidsredskapene de bruker (ordbøker, leksika, osv.) på sine SoMe-profiler (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter/X).

Skriv gjerne noe om oversettelse som menneskelig aktivitet eller liknende, og referer eventuelt til CEATLs uttalelse om KI, med lenke til denne siden. Bruk emneknaggene #translatingismysuperpower og #nobookleftbehind, i tillegg til #worldbookday og #worldbookday2024. Det er også fint om CEATL tagges.