Generalsekretær i Norsk Oversetterforening Vigdis Lian fratrer sin stilling med virkning fra 8. november 2013. Norsk Oversetterforening beklager avgangen og takker for det viktige arbeidet hun har nedlagt for foreningen i en turbulent tid for norsk bokbransje. Vi ønsker Vigdis Lian lykke til med de nye oppgavene som venter henne.
For ytterligere informasjon, kontakt NOs leder Cecilie Winger