Annika Bøstein Myhr ble kåret til vinner av Petrusjkas oversetterkonkurranse for sin stilsikre oversettelse av russiske Andrej Gelasimovs novelle “Sart alder”. Dette ble offentliggjort under Russlandsdagene på Litteraturhuset 29. april.Konkurransen ble arrangert av foreningen Petrusjka som jobber for å fremme russisk samtidslitteratur i Norge, med støtte fra Norsk oversetterforening. Petrusjka har innsett at vi trenger flere oversettere fra russisk til norsk, og konkurransen var rettet mot de som ikke tidligere hadde publisert skjønnlitterære oversettelser. Deltakerne ble bedt om å oversette en av de to novellene Andrej Gelasimovs “Sart alder” og Ljudmila Ulitskajas “En annens barn”. En jury bestående av tre erfarne oversettere, Marit Bjerkeng, Erik Egeberg og Alf B. Glad, vurderte de 19 innkomne bidragene.

Bøstein Myhr, som har en mastergrad i russisk fra Universitetet i Bergen, er for tiden doktorgradsstipendiat på prosjektet “Språk, kultur og identitet i migrantnarrativer” ved Universitetet i Oslo. Der jobber hun med et prosjekt om europeiske migrantromaner, deriblant romaner skrevet på russisk. Bøstein Myhr har hatt flere opphold i Russland, deriblant et års språkstudier i Irkutsk. I juryens begrunnelse heter det at vinneren på en god måte har klart å fange den språklige stilen og uttrykksmåten hos den unge guttens fortellerstemme i Gelasimovs novelle, og at hun har klart å bruke dette til å skape en helhetlig tekst. Samtidig har Bøstein Myhr god kontroll på det russiske språkets grammatiske finurligheter og en modenhet når det gjelder å gjenskape det russiske språkets særegenheter på god norsk. Vinnerbidraget premieres med 5000 kroner og vil bli publisert i Vinduet.


Juryen gir også hederlig omtale og en premie på 1000 kroner til Christel Furmyr for hennes to bidrag, en oversettelse av Gelasimovs novelle og Ljudmila Ulitskajas “En annens barn”. Juryen oppdaget til sin overraskelse at de to anonymiserte bidragene som ble valgt ut til hederlig omtale var sendt inn av en og samme person. Ulitskaja-oversettelsen vil også bli publisert i Vinduet. Furmyr er til daglig student ved masterprogrammet for litterær oversettelse ved Universitetet i Oslo og har flere opphold i Russland bak seg. Blant annet tilbragte hun i høst en måned ved Det norske universitetssenteret i St. Petersburg. Juryen påpeker at begge hennes bidrag var gode. I sin Ulitskaja-oversettelse har hun klart å omforme russerens elegante stil til et smidig norsk.