Normalkontrakt for oversettelser

Kontrakten som gjelder fra 01.01.2020 finner du her:
Avtale om normalkontrakt
Normalkontrakt for oversettelser


Avtale om Normalkontrakt for oversettelser er inngått mellom Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Norsk Oversetterforening på den ene side og Den norske Forleggerforening på den andre.

Avtalen ble inngått 20. oktober 2006 og gjelder normalkontrakt for oversettelser, som regulerer forlagsutgivelser av oversatt litteratur. Normalkontrakten skal brukes for alle avtaler om oversettelse som inngås etter 1. oktober 2006, og når avtalepartene er medlemmer i de ovennevnte foreninger.

Avtalen inneholder ny og forenklet omfangsberegning.
Normalt honorar fra 1. juli 2019 er kr 216,76 per 1000 tegn, medregnet mellomrom (fra kr 211,06 i 2018).

Indeks for regulering av grunnhonorar for oversettere: Indeks for regulering av grunnhonorar for oversettere 1992 – 2019

Kontrakten er forenklet ved at de variable bestemmelsene er på kontraktens to første sider.

Det er også utarbeidet to bilag som skal brukes ved henholdsvis tilleggsutnyttelse og gjenbruk.

Kontrakten fra 2006 med bilag finner du her:

Avtale om normalkontrakt
Normalkontrakt for oversettelser
Bilag A til bruk ved tilleggsutnyttelse
Bilag B til bruk ved gjenbruk

Du kan lese om Oversetteraksjonen i 2006-2007 HER