Andre stipender

Kunstneropphold
I forbindelse med opphold på forfatter- og oversettersentre, er det enkelte sentre som tilbyr oppholdsstipender. Se her.

Oversikt over stipender og legater finnes også på nettet: Legathåndboken

 

 

NORSK OVERSETTERFORENING