NRK-avtaler

Norsk Oversetterforening har for tiden ingen avtaler med NRK. NRK sa opp avtalene om bruk av oversatt prosa og lyrikk og avtalen om oversettelse av dramatisk stoff 31. januar 2017.

Hvis du blir kontaktet av NRK om et oppdrag, henvend deg gjerne til foreningen. Det samme gjelder dersom du oppdager at NRK har brukt noe av ditt materiale.

De siste satsene som gjaldt er fra 1.5.2016:

Avtalt minuttpris for:
Prosa:  kr 193
Lyrikk: kr 888

Minimumspris for oversettelser av talestykker er kr 457 per side.

Du finner de gamle NRK-avtalene nederst under «Historiske avtaler», her.

NORSK OVERSETTERFORENING