Strømming

Fra og med 1. januar 2020 opphører de forlagsspesifikke strømmeavtalene. All strømming, uavhengig av forlag og strømmetjeneste er nå regulert i normalkontrakten av 2020, og honoreres på samme måte som lydbok, med et forskudd på salgsavhengig honorar og med lisensavgift på 12,5 % i fastprisperioden og deretter 10 %. Se lydbok.

Oppgjør for strømming blir utbetalt innen 31. mai året etter.

De gamle strømmeavtalene finner du her.

NORSK OVERSETTERFORENING