Bokklubbavtaler

Norsk Oversetterforening har egne avtaler med to bokklubber, De norske Bokklubbene og Tanum bokklubber (Cappelen Damm).

Avtalen med De norske Bokklubbene er en videreføring av den gamle bokklubbavtalen, men ble reforhandlet i 2016. Her får oversetter et tilleggshonorar når boka blir utgitt for første gang i bokklubb. Honoraret beregnes som en prosent av grunnhonoraret og følger en trappemodell: Opp til 3000 solgte eksemplarer: 15 %; 3001–18 000: 50 % og over 18 001: 75 %. Avtalen finner du her:

Avtalen med Cappelen Damm, Tanum bokklubber er fra 2012. Denne bokklubben utgir i hovedsak bøker fra eget forlag. Ved utgivelse på lisens av andre forlags bøker, får oversetter et tillegg på 50 % av opprinnelig honorar. Ved utgivelse av forlagets egne bøker, får oversetter et tilleggshonorar på 25 % av opprinnelig honorar når salget passerer 3500.

Gjeldende bokklubbavtaler:

Du finner en oversikt over alle eldre avtaler her.

 

NORSK OVERSETTERFORENING