Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Materialstipend

Materialstipend kan tildeles skjønnlitterære oversettere til innkjøp av produksjonsutstyr til oversetterarbeidet – spesielt med tanke på elektronisk utstyr. Søker må kunne dokumentere skjønnlitterær oversetterproduksjon og redegjøre for fremtidige oversetterprosjekter. Det kan bevilges inntil kr 7 000. Det må gå minst fem år før nytt stipend kan innvilges.

1. Det skal søkes i forkant av kjøp.

2. Søknaden rettes til Norsk Oversetterforening og behandles administrativt. Skjema på foreningens hjemmeside skal benyttes, og det må redegjøres for:

  • oversetterprosjekter/behov for utstyr
  • valg av utstyr/pris
  • om søker tidligere (og ev. når) har mottatt materialstipend fra NO

3. Foreningen behandler søknaden med tanke på søkers nåværende og fremtidige behov i sitt skjønnlitterære oversettervirke.

4. Ved innvilget søknad utbetales beløpet når NO har mottatt kopi av kvittering for kjøpet.

Materialstipend

  • Det må gå fem år før nytt stipend kan innvilges.
  • Gi en beskrivelse av utstyr som ønskes kjøpt og til hvilket beløp.
  • Eventuelle relevante opplysninger du mener kan ha betydning for søknaden.

 

NORSK OVERSETTERFORENING