Materialstipend

Materialstipend kan tildeles skjønnlitterære oversettere til innkjøp av produksjonsutstyr til oversetterarbeidet – spesielt med tanke på elektronisk utstyr. Søker må kunne dokumentere skjønnlitterær oversetterproduksjon og redegjøre for fremtidige skjønnlitterære oversetterprosjekter. Det kan bevilges inntil kr 7 000. Det må gå minst fem år før nytt stipend kan innvilges.

1. Det skal søkes i forkant av kjøp.

2. Søknaden rettes til Norsk Oversetterforening og behandles administrativt. Skjema på foreningens hjemmeside skal benyttes, og det må redegjøres for:

  • oversetterprosjekter/behov for utstyr
  • valg av utstyr/pris
  • om søker tidligere (og ev. når) har mottatt materialstipend fra NO

3. Foreningen behandler søknaden med tanke på søkers nåværende og fremtidige behov i sitt skjønnlitterære oversettervirke.

4. Ved innvilget søknad utbetales beløpet når NO har mottatt kopi av kvittering for kjøpet.

5. Søkere som ikke er medlem i Norsk Oversetterforening, skal legge ved fullstendig liste over utgitte/oppførte skjønnlitterære oversettelser. Klikk på denne lenken og last ned skjemaet: Oversikt over utgitte skjønnlitterære oversettelser.  Fyll ut skjemaet, lagre det på din datamaskin og last det opp som vedlegg under punktet «Oversikt over utgitte skjønnlitterære oversettelser» i søknadsskjemaet nedenfor.

Medlemmer i Norsk Oversetterforening innrapporterer sin produksjon via «Din side» på dette nettstedet. Innlogging med brukernavn (ID) og passord. Klikk deg inn på Produksjon og videre til Ny produksjon. Medlemmers produksjonsskjema skal ikke vedlegges søknaden.

Materialstipend

  • Det må gå fem år før nytt stipend kan innvilges.
  • Gi en beskrivelse av utstyr som ønskes kjøpt og til hvilket beløp.
  • Husk å oppgi titler og forfatternavn.
  • Eventuelle relevante opplysninger du mener kan ha betydning for søknaden.
  • Max. file size: 32 MB.
    Søkere som ikke er medlem av NO, skal legge ved fullstendig liste over utgitte/oppførte skjønnlitterære oversettelser. Benytt skjema i pkt. 5.

 

NORSK OVERSETTERFORENING