Oversetterforeningen

-Die Übersetzung verwandelt alles, um nichts zu ändern.

Günter Grass (1927-2015)

Materialstipend

Materialstipend kan tildeles skjønnlitterære oversettere til innkjøp av produksjonsutstyr til oversetterarbeidet – spesielt med tanke på elektronisk utstyr. Søker må kunne dokumentere skjønnlitterær oversetterproduksjon og redegjøre for fremtidige oversetterprosjekter. Det kan bevilges inntil kr 7 000. Det må gå minst fem år før nytt stipend kan innvilges.

1. Det skal søkes i forkant av kjøp.
2. Søknaden rettes til Norsk Oversetterforening og behandles administrativt. Skjema på foreningens hjemmeside skal benyttes, og det må redegjøres for:

  • oversetterprosjekter/behov for utstyr
  • valg av utstyr/pris
  • om søker tidligere (og ev. når) har mottatt materialstipend fra NO

3. Foreningen behandler søknaden med tanke på søkers nåværende og fremtidige behov og aktivitet, ikke ut fra tidligere produksjon.
4. Ved innvilget søknad utbetales beløpet når NO har mottatt kopi av kjøpekontrakt/faktura for utstyret.

Materialstipend

  • Det må gå fem år før nytt stipend kan innvilges.
  • Gi en kort beskrivelse av utstyr som ønskes kjøpt og til hvilket beløp.
  • Eventuelle relevante opplysninger du mener kan ha betydning for søknaden.

 

NORSK OVERSETTERFORENING