Ting vi tror du lurer på

Hvor skal jeg krysse av?

Her skal det krysses av for de utnyttelsesformene forlaget vil benytte seg av på kontrakttidspunktet. Hvert kryss utløser honorar. Det skal altså ikke krysses av for utnyttelser man i fremtiden kunne tenke seg å utnytte.

Hvis forlaget på et senere tidspunkt ønsker å benytte seg av retten til tilleggsutnyttelse, skal det underrette oversetter om dette, og utbetale tilleggshonorar.

Husk å ta vare på all kommunikasjon med forlaget! Skriv helst ut e-poster.

Hva betyr det at normalhonorarsatsen er fremforhandlet med utgangspunkt i at honoraret utbetales som lønn?

Dette betyr ikke at honoraret utbetales som lønn, selv om det er å anbefale. Oversettere som bor i utlandet har for eksempel ikke mulighet til å motta lønn. Men det betyr at dersom honoraret av en eller annen grunn utbetales som næringsinntekt, og forlaget dermed sparer arbeidsgiveravgiften, skal det være rom for å justere honorarsatsen opp tilsvarende.

Når skal oversetter ha betaling?

1/3 av honoraret skal utbetales ved undertegning av kontrakt («kontraktpenger»). Legg også merke til at resten av honoraret i sin helhet skal utbetales ved levering av manus, og senest tre uker etter levering.

Hva om forlaget vil bruke et utdrag av et verk i en antologi eller et læreverk?

Ifølge normalkontrakten av 2020 skal oversetter ha 25 % av oppjustert grunnhonorar for utdraget. Hvis verket også skal utgis som e-bok, skal oversetter i tillegg ha 2,5 % av oppjustert grunnhonorar for utdraget. Det var ikke regulert i eldre avtaler og vi anbefaler at du ber forlaget om å følge vilkårene i normalkontrakten av 2020.

 

NORSK OVERSETTERFORENING