Det skjønnlitterære oversetterfonds pris

Det skjønnlitterære oversetterfonds pris deles ut for en oversetters samlede virke og består av 50 000 kroner og et diplom.

Prismottakere:

2024 Gøril Eldøen
2023 Marit Bjerkeng
2022 Tove Bakke
2021 Ika Kaminka
2020 Ute Neumann
2019 Tone Myklebost
2018 Kyrre Haugen Bakke
2017 Turid Farbregd
2016 Tom Lotherington
2015 Prisen ble ikke utdelt
2014 Erik Krogstad
2013 Tone Formo
2012 Thomas Lundbo
2011 Inger Gjelsvik
2010 Tommy Watz
2009 Bodil Engen
2008 Torstein Bugge Høverstad
2007 Bente Christensen
2006 Prisen ble ikke utdelt
2005 Mona Lange
2004 Knut Ofstad
2003 Christian Rugstad
2002 Per Qvale
2001 Knut Johansen
2000 Bjørn Herrman
1999 Åse-Marie Nesse
1998 Magnus Ulleland
1997 Merete Alfsen
1996 Sverre Dahl

Det skjønnlitterære oversetterfonds pris er en videreføring av Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterpris.
Prisen ble delt ut av Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterfond, som ble opprettet i 1996. Det var et samarbeid mellom Norsk Oversetterforening, Cappelens Bokklubber og De norske Bokklubbene.

Fondets midler var finansiert blant annet ved at bokklubbene (Cappelens Bokklubber og Bokklubbene) innbetalte en sum tilsvarende 3% av det samlede, årlige oversetterhonoraret fra virksomheten til medlemmer av Norsk Oversetterforening. Styret nedsatte en jury som hadde ansvar for å finne fram til verdige mottakere av prisen.

Etter at Cappelen fusjonerte med Damm, trakk Cappelens Bokklubber seg ut av samarbeidet, og De norske Bokklubbene fulgte kort tid etter. Fra 2016 utdeles prisen Det skjønnlitterære oversetterfonds pris av stiftelsen Det skjønnlitterære oversetterfond. Forlagene inviteres hvert år til å nominere kandidater til prisen, som så vurderes av en jury nedsatt av fondets styre.

NORSK OVERSETTERFORENING