Historiske avtaler

Her finner du alle tidlige normalkontrakter, med tilhørende midlertidige protokoller, bokklubbavtaler mv.

2006–2019

Normalkontrakt

Bokklubbavtale

Bokklubbavtalen med Tanum Bokklubber av 2012 er fortsatt gyldig.

 

Midlertidige e-bokprotokoller og -avtaler fra perioden 2010–2019

Ifølge vilkårene i normalkontrakten av 2006 skulle oversetter ha 15 % av oppjustert grunnhonorar ved utgivelse av e-bok. Det viste seg raskt at dette ikke var bærekraftig, og det ble i perioden 2010–2019 laget en rekke unntaksprotokoller hvor utbetalingen av de 15 % ble gjort salgsavhengig og fulgte en trappetrinnsmodell. Alle protokollene peker fram mot en ny normalavtale og fra og med 1.1.2021 vil den nye avtalen gjelde for alle e-bokkontrakter som er inngått i denne perioden.

 

Midlertidige lydbokprotokoller og -avtaler fra perioden 2014–2019

Ifølge vilkårene i normalkontrakten av 2006 skulle oversetter ha 25 % av oppjustert grunnhonorar ved utgivelse av lydbok. I perioden 2014–2019 ble det laget flere unntaksprotokoller hvor utbetalingen av de 25 % ble gjort salgsavhengig og fulgte en trappetrinnsmodell. Alle protokollene peker fram mot en ny normalavtale og fra og med 1.1.2021 vil den nye avtalen gjelde for alle lydbokkontrakter som er inngått i denne perioden.

 

Strømmeavtaler

Strømmetjenesten Storytel startet opp i 2013, og i desember 2014 undertegnet Norsk Oversetterforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening den første strømmeavtalen, med Cappelen Damm om strømming av lydbøker i strømmetjenesten Storytel. I 2017 kom Lydbokforlagets tjeneste Fabel på banen, og i juni 2017 skrev partene under avtale også med Lydbokforlaget. Begge avtalene er blitt reforhandlet flere ganger, og begge avtalene peker fram mot en ny normalkontrakt og overprøves av denne.

 

1995–2006

Normalkontrakt

1992–1995

Normalkontrakt

Bokklubbavtaler

1987–1992

Normalkontrakt

1982–1987

Normalkontrakt

1972–1982

Normalkontrakt

Bokklubbavtale

 

NRK-avtaler

 

 

 

NORSK OVERSETTERFORENING