Konsulenttilskudd

Skjønnlitterære oversettere kan søke om å få benytte konsulent for inntil kr 5000 betalt av foreningen, etter en sats på kr 499 per time. Det kan for eksempel gjelde gjennomgåelse av en oversettelse eller deler av den, konkrete problemer, spesielle vokabularspørsmål m.m. Dersom man har fått direkte oversettelseshjelp, f.eks. at en annen har gjendiktet vers i teksten e.lign., dekkes dette ikke av NOs ordning. Merk at konsulenttilskuddet ikke er forlagsstøtte. Ett alternativ er å be forlaget betale vedkommende direkte for det omfang det gjelder. I de tilfeller der teksten inngår i eller er en del av et faglitterært verk, ytes det ikke støtte fra foreningen.

Medlemmer i NO skal benytte skjemaet under fanen «For medlemmer».

Søknadskjema skal benyttes:

Konsulenttilskudd

  • Jeg ønsker å benytte konsulent i forbindelse med min oversettelse av:

 

NORSK OVERSETTERFORENING