Statens kunstnerstipend

Statens kunstnerstipend kan søkes av og deles ut til kunstnere som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge. Stipendene gjelder ikke kunstnere som er i en grunnutdanningsfase. Ved tildeling skal det ikke tas hensyn til medlemskap i kunstnerorganisasjoner.

Norsk Oversetterforenings faglige råd er stipendkomité for skjønnlitterære oversettere og innstiller til statens kunstnerstipender. Det er utvalget for statens stipender som tildeler stipendene. Søknadsskjemaer og informasjon finner du her: Statens kunstnerstipend.
På samme nettside legges det også ut lister over tildelte stipender.

Stipendene for 2023 utlyses i midten av september 2022 med søknadsfrist i midten av oktober.

Med forbehold om endringer, har skjønnlitterære oversettere en kvote på seks arbeidsstipender (hvorav to som primært tildeles nyetablerte oversettere). I 2022 er kvoten til diversestipend på kr 381 000, og arbeidsstipendet er på kr 290 570 per år.

NO kan ikke gi opplysninger om innstillinger.

 

 

 

NORSK OVERSETTERFORENING