Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Styret

Hilde Lyng. Foto.

Foto: Blunderbuss

Hilde Lyng, foreningsleder (f. 1970), bor i Oslo og oversetter fra engelsk og svensk. Lyng har vært oversetter siden 1999 og medlem av foreningen siden 2006. Valgt til styremedlem i 2016, fungerende nestleder fra juni 2019 til hun ble valgt til foreningsleder i 2020. Hun har hovedfag i anvendt lingvistikk – translatologi og har undervist i litterær oversettelse ved Universitetet i Oslo. For tiden underviser hun på bachelor-studiet i Oversetting og interkulturell kommunikasjon ved Universitetet i Agder. Hilde Lyng har også ledet Flerstemt: litterært oversetterkurs, Oversetterforeningens samarbeidsprosjekt med Norsk Kulturråd for rekruttering av minoritetsspråklige oversettere.

 

 

Elisabeth Beanca Halvorsen. foto

Elisabeth Beanca Halvorsennestleder (f. 1979), bor i Oslo og Wien og oversetter dramatikk og prosa fra tysk. Hun har vært skjønnlitterær oversetter siden 2004 og medlem av NO siden 2007. Valgt til styremedlem i 2017, og til nestleder i 2020. Etter tysk hovedfag tok hun en master i faglitterær skriving, og hun har utgitt sakprosabøkene Piker, Wien og klagesang. Om Elfriede Jelineks forfatterskap (2010) og Doris Lessing. En litterær forfølgelse (2016). Halvorsen har undervist i litterær oversettelse ved UiO og er bokanmelder og spaltist (om oversettelse) i Bokvennen Litterær Avis.

 

 

 

Foto: Blunderbuss

Fartein Døvle Jonassen, (f. 1971), bor i Kongsberg, er utdannet bibliotekar og utøvde dette yrket før han gikk over til å bli oversetter og forfatter på heltid. Han har vært medlem av foreningen siden 2006 og ble valgt til styremedlem i 2017. Han har mange oversettelser bak seg, både for barn og voksne, de fleste titlene fra engelsk/amerikansk, med navn som Louis Sachar, Jonathan Lethem, Thomas Pynchon og Patrick O’Brian. I 2004 ble han tildelt Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur for sin oversettelse av David Klass’ Du kjenner meg ikke. Han har også mottatt Kulturdepartementets pris for Det syngende gulvet av Lian Hearn.

 

 

Foto: Blunderbuss

Henning Kolstad, (f. 1955), bor på Furnes og oversetter fra engelsk og svensk. Kolstad har vært heltidsoversetter siden 1979, foreningsmedlem siden 1981, og har oppimot 200 skjønnlitterære titler på merittlisten. Valgt til styremedlem i 2016. Han har tidligere yrkeserfaring fra bl.a. Statsarkivet og Flyktningerådet, og har også virket som språkvasker. Henning Kolstad er dessuten forfatter av boka Fallgrublerier (2004), med oversettelsestips for ikke-oversettere.

 

 

 

Foto: Privat

Marius Middelthon, (f. 1969), bosatt i Oslo. Han er utdannet cand.mag. med filosofi, idéhistorie og historie fra UiO. Middelthon har arbeidet i forlag og bokhandel store deler av livet, og de siste ti årene som oversetter av skjønn- og faglitteratur fra engelsk og dansk. Han har vært aktiv i fagforeningsarbeid blant annet som tillitsvalgt i NTL. Han ble medlem i NO i 2015 og valgt til styremedlem i 2020.

 

 

 

Foto: Privat

Ute Neumann, (f. 1972), vokste opp i Berlin og Trondheim, bor i dag i Oslo. Neumann er cand.mag. med mellomfag i tysk og engelsk fra universitetet i Trondheim og Oslo. Hun har oversatt 80 titler, i all hovedsak skjønnlitteratur og sakprosa fra tysk. I en periode jobbet hun for dokumentaravdelingen hos Damm. Neumann ble medlem i NO i 2002 og satt i Faglig råd 2014–2016. Hun ble valgt til styremedlem i 2020.

 

 

 

Foto: Privat

Jan Christopher Næss, (f. 1964), bor i Oslo. Næss er utdannet ved UiO med hovedfag i nordisk språk og litteratur og har i en periode jobbet som lektor i videregående skole og med norskopplæring for voksne. Han begynte å oversette i 2002 og oversetter både skjønnlitteratur og sakprosa, og han var styreleder i Norsk forfattersentrum i fem år.  Næss er også skjønnlitterær forfatter av et 20-talls bøker for barn og voksne. Han ble medlem i NO i 2016 og valgt til styremedlem i 2020.

 

 

 

Hedda Vormeland. Foto.

Foto: Blunderbuss

Hedda Vormeland, (f. 1977), Trondheim. Vormeland har hovedfag i litteraturvitenskap fra Universiteit van Amsterdam og NTNU og begynte yrkeslivet i bokhandel. Siden 2007 har hun vært fulltidsfrilanser, først og fremst som oversetter av nederlandsk skjønnlitteratur. Hun ble valgt inn i styret i 2016 og har blant annet vært med i arbeidsgruppen som i 2016–2017 tok tak i problemet med utelatte oversetternavn. Vormeland er opptatt av formidling og vil gjerne bidra til å få flere oversettere ut til skolene innenfor Den Kulturelle Skolesekken.

 

 

 

 

 


 

 

NORSK OVERSETTERFORENING