Styret

Foto: Yann Aker

Hilde Lyng, foreningsleder (f. 1970), bor i Oslo. Hun oversetter fra engelsk og svensk og har vært oversetter siden 1999. Lyng har hovedfag i anvendt lingvistikk – translatologi og har undervist i litterær oversettelse ved Universitetet i Oslo. Hun har ledet Flerstemt: litterært oversetterkurs, Oversetterforeningens samarbeidsprosjekt med Norsk Kulturråd for rekruttering av minoritetsspråklige oversettere. Lyng ble medlem i NO i 2006 og valgt til styremedlem i 2016. Hun var fungerende nestleder fra juni 2019 til hun ble valgt til foreningsleder i 2020, og hun ble gjenvalgt i 2022.

 

 

 

Foto: Privat

Jan Christopher Næss, nestleder (f. 1964), bor i Oslo. Næss er utdannet ved Universitetet i Oslo med hovedfag i nordisk språk og litteratur og har i en periode jobbet som lektor i videregående skole og med norskopplæring for voksne. Han begynte å oversette i 2002 og oversetter både skjønnlitteratur og sakprosa, fra og til engelsk og fra svensk og dansk. Han var styreleder i Norsk forfattersentrum i fem år.  Næss er også skjønnlitterær forfatter av et 20-talls bøker for barn og voksne. Han ble medlem i NO i 2016 og valgt til styremedlem i 2020. I 2023 ble han valgt til nestleder for ett år.

 

 

Foto: Kristoffer Sandven

Eve-Marie Lund (f. 1951) bor i Oslo og oversetter fra engelsk, fransk, nederlandsk/flamsk/afrikaans, tysk og italiensk (spesielt opera). Hun er cand.mag. i fransk, engelsk og italiensk fra Universitetet i Oslo og arbeidet ved Den Norske Opera i 20 år før hun i 1994 gikk over til å oversette på heltid. I 2014 ble hun tildelt Bastianprisen for oversettelsen fra afrikaans av Marlene van Niekerks roman Agaat. Hun har vært medlem i NO siden 1994, satt i Faglig råd 2007–2009 og ble valgt til styremedlem i 2022.

 

 

Foto: Cappelen Damm

Hilde Matre Larsen (f. 1975) er bosatt på Kråkerøy og har vært medlem av foreningen siden 2022. Hun oversetter hovedsakelig fra engelsk og svensk, er også barnebokforfatter og arbeider som språkvasker og konsulent.

 

 

 

 

Foto: André Løyning

Rune R. Moen (f. 1973) er bosatt på Hamar. Han er utdannet statsviter og har jobbet som oversetter av sakprosa og skjønnlitteratur fra engelsk, tysk og svensk på fulltid siden 2001. Moen har vært medlem av Oversetterutvalget i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening i seks år og satt også i utvalget som forhandlet frem ny normalkontrakt for oversettelser med Forleggerforeningen i 2018–2020.  Han ble tildelt Bokhandelens faglitterære oversetterpris i 2013, og i 2019 ble han tildelt Rosettaprisen for sin oversettelse av Rød sult av Anne Applebaum. Moen ble medlem i NO i 2014 og valgt til styremedlem i 2022.

 

Foto: Privat

Ute Neumann (f. 1972) vokste opp i Berlin og Trondheim og bor i dag i Oslo. Neumann er cand.mag. med mellomfag i tysk og engelsk fra Universitetet i Oslo og NTNU. Hun har oversatt 80 titler, i all hovedsak skjønnlitteratur og sakprosa fra tysk. I en periode jobbet hun for dokumentaravdelingen hos Damm. I 2020 ble hun tildelt Det skjønnlitterære oversetterfonds pris for sitt samlede virke som oversetter. Neumann ble medlem i NO i 2002 og satt i Faglig råd 2014–2016. Hun ble valgt til styremedlem i 2020.

 

 

Christina Revold.foto

Foto: Privat.

Christina Revold (f. 1973) bor i Oslo. Hun oversetter i hovedsak fra fransk og har vært oversetter siden 2007. Hun har en master i fransk litteratur fra Universitetet i Oslo og underviste i norsk på Den franske skolen i Oslo i tolv år før hun i 2023 begynte å oversette på heltid. Hun har vært medlem i NO siden 2019 og ble valgt til styremedlem i 2023.

 

 

 

Olav Torbjørn Skare.foto

Foto: Øyvind Eide

Olav Torbjørn Skare (f. 1967) bor i Oslo. Han er cand.philol. med hovedfag i fransk fra Universitetet i Oslo, i tillegg til studier i litteraturvitenskap og kulturarbeid. Han har jobbet med teater siden 1993, med ulike stillinger ved flere teatre, og har vært dramaturg ved Nationaltheatret siden 2002. Han debuterte som oversetter i 2012, og har siden hatt ulike frilansoppgaver – hovedsakelig innen teater, og nesten utelukkende fra fransk. Ved siden av styrevervet i NO, sitter Skare i styret i Norske dramaturger og er tillitsvalgt for Creo Nationaltheatret.

NORSK OVERSETTERFORENING