Styret

Foto: Yann Aker

Hilde Lyng, foreningsleder (f. 1970), bor i Oslo. Hun oversetter fra engelsk og svensk og har vært oversetter siden 1999. Lyng har hovedfag i anvendt lingvistikk – translatologi og har undervist i litterær oversettelse ved Universitetet i Oslo. Hun har ledet Flerstemt: litterært oversetterkurs, Oversetterforeningens samarbeidsprosjekt med Norsk Kulturråd for rekruttering av minoritetsspråklige oversettere. Lyng ble medlem i NO i 2006 og valgt til styremedlem i 2016. Hun var fungerende nestleder fra juni 2019 til hun ble valgt til foreningsleder i 2020, og hun ble gjenvalgt i 2022.

 

 

 

 

Elisabeth Beanca Halvorsen. foto

Foto: Blunderbuss

Elisabeth Beanca Halvorsennestleder (f. 1979), bor i Oslo og Wien og oversetter dramatikk og prosa fra tysk. Hun har vært skjønnlitterær oversetter siden 2004.  Etter tysk hovedfag tok hun en master i faglitterær skriving, og hun har skrevet sakprosabøkene Piker, Wien og klagesang. Om Elfriede Jelineks forfatterskap (2010) og Doris Lessing. En litterær forfølgelse (2016). Halvorsen har undervist i litterær oversettelse ved Universitetet i Oslo og er bokanmelder og spaltist (om oversettelse) i Bokvennen Litterær Avis. Hun ble medlem i NO i 2007 og valgt til styremedlem i 2017 og til nestleder i 2020 for ett år, gjenvalgt i 2021.

 

 

 

Foto: Blunderbuss

Fartein Døvle Jonassen (f. 1971) bor i Kongsberg, er utdannet bibliotekar og utøvde dette yrket før han gikk over til å bli oversetter og forfatter på heltid.  Han har mange oversettelser bak seg, både for barn og voksne, de fleste titlene fra engelsk/amerikansk. I 2004 ble han tildelt Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur for sin oversettelse av David Klass’ Du kjenner meg ikke. Han har også mottatt Kulturdepartementets pris for Det syngende gulvet av Lian Hearn. Døvle Jonassen ble medlem i NO i 2006 og valgt til styremedlem i 2017.

 

 

 

 

Foto: Kristoffer Sandven

Eve-Marie Lund (f. 1951) bor i Oslo og oversetter fra engelsk, fransk, nederlandsk/flamsk/afrikaans, tysk og italiensk (spesielt opera). Hun er cand.mag. i fransk, engelsk og italiensk fra Universitetet i Oslo og arbeidet ved Den Norske Opera i 20 år før hun i 1994 gikk over til å oversette på heltid. I 2014 ble hun tildelt Bastianprisen for oversettelsen fra afrikaans av Marlene van Niekerks roman Agaat. Hun har vært medlem i NO siden 1994, satt i Faglig råd 2007–2009 og ble valgt til styremedlem i 2022.

 

 

 

Foto: Privat

Marius Middelthon (f. 1969) er bosatt i Oslo. Han er utdannet cand.mag. med filosofi, idéhistorie og historie fra Universitetet i Oslo. Middelthon har arbeidet i forlag og bokhandel store deler av livet og de siste ti årene som oversetter av skjønn- og faglitteratur fra engelsk og dansk. Han har vært aktiv i fagforeningsarbeid blant annet som tillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag. Han ble medlem i NO i 2015 og valgt til styremedlem i 2020.

 

 

 

Foto: André Løyning

Rune R. Moen (f. 1973) er bosatt på Hamar. Han er utdannet statsviter og har jobbet som oversetter av sakprosa og skjønnlitteratur fra engelsk, tysk og svensk på fulltid siden 2001. Moen har vært medlem av Oversetterutvalget i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening i seks år og satt også i utvalget som forhandlet frem ny normalkontrakt for oversettelser med Forleggerforeningen i 2018–2020.  Han ble tildelt Bokhandelens faglitterære oversetterpris i 2013, og i 2019 ble han tildelt Rosettaprisen for sin oversettelse av Rød sult av Anne Applebaum. Moen ble medlem i NO i 2014 og valgt til styremedlem i 2022.

 

 

Foto: Privat

Ute Neumann (f. 1972) vokste opp i Berlin og Trondheim og bor i dag i Oslo. Neumann er cand.mag. med mellomfag i tysk og engelsk fra Universitetet i Oslo og NTNU. Hun har oversatt 80 titler, i all hovedsak skjønnlitteratur og sakprosa fra tysk. I en periode jobbet hun for dokumentaravdelingen hos Damm. I 2020 ble hun tildelt Det skjønnlitterære oversetterfonds pris for sitt samlede virke som oversetter. Neumann ble medlem i NO i 2002 og satt i Faglig råd 2014–2016. Hun ble valgt til styremedlem i 2020.

 

 

 

Foto: Privat

Jan Christopher Næss (f. 1964) bor i Oslo. Næss er utdannet ved Universitetet i Oslo med hovedfag i nordisk språk og litteratur og har i en periode jobbet som lektor i videregående skole og med norskopplæring for voksne. Han begynte å oversette i 2002 og oversetter både skjønnlitteratur og sakprosa, fra og til engelsk og fra svensk og dansk. Han var styreleder i Norsk forfattersentrum i fem år.  Næss er også skjønnlitterær forfatter av et 20-talls bøker for barn og voksne. Han ble medlem i NO i 2016 og valgt til styremedlem i 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

NORSK OVERSETTERFORENING