Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Bastianprisen

Bastianprisen er Norsk Oversetterforenings pris for fremragende oversettelse av et skjønnlitterært verk.

Det utdeles normalt to priser hvert år, hvorav en for barne- og ungdomslitteratur. Påmeldingsfrist for prisen er senest 15. januar hvert år.

Oversettelsene skal være utgitt i foregående år, og det sendes inn tre eksemplarer av oversettelsen (som komiteen beholder) og ett eksemplar av originalen (som fås i retur). Prisen deles ut under feiringen av St. Hieronymus i september og består av en statuett med plakett (en fole lagd av kunstneren Ørnulf Bast) og kr 50 000. Prisen gis for en oversettelse som er utkommet i bokform, oppført på teater eller fremført i et etermedium året før, og en og samme person kan kun motta prisen én gang i hver kategori.

Bastianprisen ble første gang utdelt i 1951. I 1984 ble Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur opprettet.

Vedtekter for Bastianprisen
Alle mottakere av Bastianprisen
Alle mottakere av Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur

Påmelding til Bastianprisen 2023

For oversatte verk utgitt i 2022. Påmeldingsfrist: 15. januar 2023
  • Det kan kun være én oversetter som er ansvarlig for det innsendte arbeid. Originalen må være tilgjengelig, men behøver ikke være samlet i én bok. Dersom en oversetter i egen redaksjon samler flere litterære produkter, må vedkommende sørge for at komitéen får originaler til sammenlikning av produktene.
  • Bokoversettelser må være utgitt på norsk i 2022. Oversettelser av dramatiske verk må være oppført på teater eller fremført i et etermedium for første gang i 2022.
    Prisen gis for en oversettelse som er utkommet i bokform, oppført på teater eller fremført i et etermedium året før, og kan av en og samme person bare vinnes én gang i hver kategori. Prisen kan også gis for en serie dersom et bind i denne er utkommet i 2022.

NORSK OVERSETTERFORENING