Manusvask i praksis, hefte

Manusvask i praksisDette er en håndbok i manusvask av skjønnlitterære oversettelser. Den er naturlig nok først og fremst myntet på manusvaskere. Men oversettere og redaktører kan gjøre sitt for å legge til rette for effektiv og hensiktsmessig vask. Derfor har også disse gruppene fått hvert sitt kapittel.

Mange av tipsene vil være kjent for de mer drevne, ja, vil sågar kunne framstå som de rene selvfølgeligheter. Men det er store variasjoner med hensyn til rutine og erfaring hos dem som er involvert i oversettelsesarbeidet. Muligens hersker det også noen mindre meningsforskjeller om manusvaskerens mandat. Likevel tror vi at alle vil kunne finne noe matnyttig i denne veiledningen.

Blant oversettere, redaktører og vaskere har det lenge vært uttrykt behov for å kunne diskutere aspekter rundt manusvask i en større sammenheng. I mai 2004 arrangerte Norsk Oversetterforening i samarbeid med Gyldendal Norsk Forlag et seminar der oversettere, vaskere og redaktører fikk luftet sine meninger og opplevelser omkring temaet manusvask. En redaksjonskomité bestående av en vasker, en oversetter og en redaktør strukturerte etter beste evne tankene og ideene som kom fram på seminaret, og fylte ut med betraktninger på bakgrunn av egne og referansepersoners erfaringer. Foreliggende veiledning er en revidert utgave av oppsummeringen etter dette seminaret.

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening har laget et skrift med tittelen Dekalogen ti bud for manusbehandling av oversettelser — ti bud som er like nyttige for skjønnlitterære oversettere som for prosaoversettere, og vi takker NFFO for å ha fått lov til å innlemme Dekalogen i heftet.

Heftet Manusvask i praksis ble sist oppdatert i 2011 og er under revidering. Det kan lastes ned her.

NORSK OVERSETTERFORENING