Publikasjoner

Her forsøker vi å gi tips om publikasjoner som er interessante for oversettere og andre som er interessert i oversettelse.

Counterpoint er et digitalt tidsskrift som utgis av den europeiske sammenslutningen av litterære oversetterforeninger, CEATL. Det utkommer to ganger i året på engelsk og fransk og er gratis å abonnere på.

Mellom – tidsskrift for omsett litteratur utkommer i to trykte utgaver i året. Mellom trykker oversettelser og tekster om oversettelse i alle sjangrer, samt kritikk av oversatt litteratur. Det kan kjøpes hos utvalgte bokhandler eller som abonnement, og det er også mulig å bestille enkeltutgaver.

The European Review of Books er et nystartet kulturtidsskrift våren 2021 med særlig fokus på litteratur. Tidsskriftet vil komme i tre trykte utgaver i året, og nettsiden vil i tillegg få jevnlig påfyll av nye artikler. Tidsskriftet ønsker å trykke tekster på et mangfold av språk i tillegg til engelsk og å presentere ferske oversettelser av forfattere som ikke er blitt oversatt tidligere.

NORSK OVERSETTERFORENING