E-bok

For bøker utgitt fra og med 1. januar 2020 finnes det ikke lenger noen egen e-bokavtale. E-bok er nå regulert i normalavtalen av 2020.

For e-bøker som utgis etter 1. januar 2020: Et påslag på 2,5 % av grunnhonoraret gir forlaget rett til å utgi og holde e-bok i salg i rettighetsperioden. Dersom forlaget ønsker å holde e-boken i salg etter dette, skal oversetteren ha en lisensavgift (royalty) på 10 % av forlagets netto inntekt.

For e-bøker utgitt 2010–2019 som fortsatt er i salg, skal forlaget senest innen 31. desember 2020 gå over til ny avtale. Oversetteren skal da varsles i god tid på forhånd og ha avregning og oppgjør for salg etter den gamle ordningen (trappetrinnsmodellen) per 31. desember 2020. Det er opp til det enkelte forlag når de klarer omleggingen.

For bøker utgitt før 2010 gjelder den kontrakten du har skrevet under på. Er det en 2006-kontrakt, betyr det 15 %. I tidligere kontrakter er ikke e-bok nevnt, men kommer inn under bestemmelsen om «annen utnyttelse». Juridisk sett er allerede inngåtte avtaler bindene for avtalepartene. Vi vil likevel anbefale å bruke bestemmelsene i normalkontrakten av 2020. Det vil trolig øke sjansene for at e-boka blir utgitt.

Du finner de gamle e-bokprotokollene på siden over historiske avtaler, her.

 

NORSK OVERSETTERFORENING