Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Faglig råd

Agnete Øye leder
Kyrre Haugen Bakke nestleder
Gøril Eldøen
Bård Kranstad
Hege Mehren
Kai Swensen
Henning Kolstad Styrets representant
Hilde Sveinsson Rådets sekretær 22 47 80 91

 

Elisabeth Bjørnson Vara til stipendkomiteen
Kristina Solum Vara til stipendkomiteen

Rådet er også Norsk Oversetterforenings stipendkomité. Styrets representant deltar ikke i stipendbehandlinger.

NORSK OVERSETTERFORENING