Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Faglig råd

Agnete Øye leder
Kyrre Haugen Bakke nestleder
Gøril Eldøen
Bård Kranstad
Hege Mehren
Kai Swensen
Utnevnes i april Styrets representant
Hilde Sveinsson Rådets sekretær 957 20 958

 

Elisabeth Bjørnson Vara til stipendkomiteen
Kristina Solum Vara til stipendkomiteen

Rådet er også Norsk Oversetterforenings stipendkomité. Styrets representant deltar ikke i stipendbehandlinger.

NORSK OVERSETTERFORENING