Faglig råd

Agnete Øye leder
Gøril Eldøen nestleder
Kyrre Haugen Bakke
Bård Kranstad
Hege Mehren
Kai Swensen
Eve-Marie Lund Styrets representant
Hilde Sveinsson Rådets sekretær 957 20 958

 

Elisabeth Bjørnson Vara til stipendkomiteen
Kristina Solum Vara til stipendkomiteen

Rådet er også Norsk Oversetterforenings stipendkomité. Styrets representant deltar ikke i stipendbehandlinger.

NORSK OVERSETTERFORENING