Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Om NO

Foreningen holder til i Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo.
E-post: post@translators.no Telefon: 22 47 80 90

Norsk Oversetterforening (NO) ble stiftet 1. november 1948 og har om lag 350 medlemmer som til sammen oversetter fra ca. 50 språk. Foreningen har til formål å samle norske skjønnlitterære oversettere, arbeide for å høyne kvaliteten på norske oversettelser, ivareta medlemmenes faglige og økonomiske fellesinteresser, og så langt som mulig også bistå enkeltoversettere.

Foreningen legger stor vekt på å bringe skjønnlitterære oversettere sammen slik at de blant annet kan bli kjent med hverandre, oppleve sin tilhørighet i en faggruppe, gi og få faglige impulser og få styrket sin identitet som oversetter. Skjønnlitterære oversettere som ikke er medlemmer av foreningen, kan også få råd og bistand. I reglen inviteres ikke-medlemmer til kontaktmøter og seminarer.

Det er viktig å vite at innstilling og tildeling av stipender ikke er avhengig av foreningstilknytning. Hvert år i september kan alle oversettere av skjønnlitteratur søke på både NOs egne stipender og Statens kunstnerstipender. Søknadsskjemaer blir lagt ut på nettet og kan også fås ved henvendelse til foreningen. Se under Stipender.

NO er medlem av:

 

 

NORSK OVERSETTERFORENING