Om NO

Foreningen holder til i Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo.
E-post: post@translators.no Telefon: 22 47 80 90

Norsk Oversetterforening (NO) ble stiftet 1. november 1948 og har om lag 350 medlemmer som til sammen oversetter fra ca. 50 språk. Foreningen har til formål å samle norske skjønnlitterære oversettere, arbeide for å høyne kvaliteten på norske skjønnlitterære oversettelser, ivareta kunstnergruppens faglige og økonomiske fellesinteresser, og så langt som mulig også bistå  og gi råd til enkeltoversettere. Foreningen arbeider også for å høyne oversetterfagets status og synliggjøre oversetteren som opphaver, og for å fremme forståelsen for den samfunnsmessige betydningen av språkkompetanse.

Foreningen legger stor vekt på å bringe skjønnlitterære oversettere sammen slik at de blant annet kan bli kjent med hverandre, oppleve sin tilhørighet i en faggruppe, gi og få faglige impulser og få styrket sin identitet som oversetter. Skjønnlitterære oversettere som ikke er medlem av foreningen, kan også få råd og bistand. I regelen inviteres ikke-medlemmer til kontaktmøter og seminarer.

Det er viktig å vite at innstilling og tildeling av stipender ikke er avhengig av foreningstilknytning. Hvert år i september kan alle oversettere av skjønnlitteratur søke på både NOs egne stipender og Statens kunstnerstipender. Søknadsskjemaer blir lagt ut på nettet. Se under Stipender.

NO er medlem av:

 

 

NORSK OVERSETTERFORENING