Faglig utvikling

En oversetter kan honorere et NO-medlem til å lese og komme med skriftlige og muntlige tilbakemeldinger på inntil 100 sider av en oversettelse under arbeid. NO betaler honoraret på inntil
kr 5 000.

Søknad om hjelp må være til et konkret oversettelsesprosjekt. Om ønskelig kan NO være behjelpelig med å finne en egnet kollega.

Søknad sendes foreningen på e-post til post@translators.no. Oversettere som ikke er medlem av foreningen, må vedlegge kopi av undertegnet kontrakt. Originalteksten må ha en vanskelighetsgrad som gjør den egnet som lærestykke, og 10 sider må følge med søknaden. Søknader behandles fortrinnsvis administrativt og forelegges Faglig råd ved behov.

Tilbud om hjelp til faglig utvikling henvender seg til to hovedgrupper med litt forskjellige behov:

På den ene siden den erfarne oversetteren som kanskje føler at hun/han står i stampe og faglig ikke kommer noen vei, eller som står overfor nye utfordringer,– en ny sjanger, nytt språk eller en ny stil, og som ønsker hjelp til å komme videre.

På den andre, nybegynnerne som strever med mer basale ting, som trenger hjelp til å lære seg å omgå de verste oversetterfellene, eller som, om de ikke er medlemmer i NO, vil trenge veiledning som viser vei mot medlemskap.

Norsk Oversetterforening har som ett av sine formål å drive faglig utviklingsarbeid. Hvordan dette best kan gjøres er et stadig tilbakevendende tema. Ideen til hjelp til faglig utvikling oppsto på fellesmøte mellom styret og Faglig råd. Ordningen er basert på tanken om at oversetterens beste veileder er en annen oversetter, og har til hensikt å bringe oversetteren et skritt videre.

NORSK OVERSETTERFORENING