Seksuell trakassering

Har du opplevd seksuell trakassering i forbindelse med ditt virke som oversetter?

Norsk Oversetterforening kan gi deg råd og veiledning.

Hva er seksuell trakassering?
Seksuell trakassering er forbudt i Norge etter likestillingslovens § 8, og defineres i loven som «uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom for den som rammes».

 Norsk Oversetterforening sluttet seg i 2017 til bokbransjens felles retningslinjer mot seksuell trakassering: LES HER

Foreningens tillitsvalgte, og andre som opptrer på vegne av NO, er særlig forpliktet til å følge disse retningslinjene og utvise spesiell varsomhet i maktrelasjoner. Brudd på retningslinjene kan medføre konsekvenser for vervet.

Har du opplevd seksuell trakassering som oversetter?
Administrasjon og tillitsvalgte i Norsk Oversetterforening har taushetsplikt og du kan derfor trygt kontakte oss dersom du vil varsle om seksuell trakassering. Norsk Oversetterforening kan ikke engasjere seg juridisk i saker der det er snakk om lovbrudd, men vi kan tilby støtte og rådgiving. Vi nås på post@translators.no. Ikke send personsensitive opplysninger, men be om en samtale.

Ettersom Norsk Oversetterforening ikke er arbeidsgiver, kan vi ikke behandle saken selv, men vi kan gi råd og veiledning, henvise videre og være støttespiller.

Du kan også kontakte Balansekunsts rådgivingstelefon for personer som har opplevd, vært vitne til eller har spørsmål om diskriminering, seksuell trakassering eller maktmisbruk i kulturlivet. Er du usikker på hva du har opplevd, eller på hvordan du kan gå videre med en sak, kan du få veiledning der. Rådgivingstjenesten er gratis. Nummeret til tjenesten er: 940 87 929

Likestillingsombudet har en utvidet veiledningsplikt i saker som gjelder seksuell trakassering. Her kan du lese mer .

Du kan få:

  • Veiledning i regelverket om diskriminering
  • Vurdering av saken med grunnlag i dine opplysninger
  • Innspill om hva du bør gjøre
  • Veiledning om hvordan du klager til Diskrimineringsnemnda

Hvis du etter at ombudet har vurdert saken ønsker å gå videre med den, skal det utarbeides en klage, som så behandles av Diskrimineringsnemnda.  Her finner du flere opplysninger om saksgangen.

 

 

 

 

 

NORSK OVERSETTERFORENING