Kulturutredningen 2014

Norsk Oversetterforening har levert høringssvar til kulturutredningen 2014. I høringssvaret fokuseres det på utredningens vurdering av a) bærekraftig kunstnerpolitikk og b)gjennomgang og forslag til tiltak/endringer på området for språk, litteratur og bibliotek Les mer