Kollegatreff

Kollegatreff (tidligere kalt oversettertreff) avholdes cirka to ganger i året i foreningens lokaler i Kronprinsens gate 17 i Oslo.

Kollegatreffet er ment som det virkelig uformelle forum for nerdete, interne og interaktive temaer av interesse for en oversetter. Arrangementskomiteen tar gjerne imot forslag til temaer. Oversettere som ikke er medlem av NO, er hjertelig velkomne på treffene.

Det bys på enkel servering av typen pizza med dertil egnet drikke. Utenbysboende får dessverre ikke dekket reise- eller oppholdsutgifter til treffene, men foreningen påberoper seg ikke monopol på konseptet «kollegatreff». Dette kan gjerne gjennomføres av små eller store kollegagrupper i inn- og utland.

 

 

NORSK OVERSETTERFORENING