Utlysning: Fagseminar for skjønnlitterære engelskoversettere

Velkommen til fagseminar for skjønnlitterære engelskoversettere fredag 28. og lørdag 29. februar 2020 i Ingeniørenes hus, Kronprinsens gt. 17 — Påminnelse

En viktig og lærerik del av seminaret er tekstnært gruppearbeid. Det er en forutsetning for deltakelse at man oversetter tilsendte tekstutdrag i forkant av seminaret. Antallet deltakere er begrenset til 25, og seminaret har en egenandel på 600 kroner. Seminaret er åpent for alle skjønnlitterære oversettere fra engelsk, uavhengig av medlemskap i foreningen. Deltakerne vil bli plukket ut på bakgrunn av søknadsbegrunnelse og produksjon, og med henblikk på å sette sammen mangfoldige grupper i seminarets verkstedsdel.

Les mer

Oversettelse og oversettere gjennom historien — internasjonalt seminar om oversettelseshistorie

4.–5. mai 2020, Tøyen hovedgård i Botanisk hage, Oslo

Oversettelseshistorie er det overordnede temaet for seminaret, som arrangeres av Traveling Texts (Universitetet i Oslo) og Norsk Oversetterleksikon (Norsk Oversetterforening). Hovedmålet med seminaret er å rette søkelyset mot den delen av historien som sjelden blir omtalt, nemlig den oversatte. Hvordan har oversettere og oversettelser satt sitt preg på historien generelt og litteraturhistorien spesielt? Hvordan har oversatt litteratur blitt lest og omtalt gjennom historien? Hva kjennetegner oversettelser og gjendiktninger i ulike tidsepoker? Hvilken rolle spiller oversetterens ideologiske ståsted? Hvordan kommer intertekstualitet til uttrykk i oversettelser? Hvordan skriver vi oversettelsenes og oversetternes historie? Dette er noen av spørsmålene vi håper å få belyst under seminaret.
Les mer

Fagseminar for romanskoversettere

Fredag 9. og lørdag 10. februar 2018 arrangerer foreningen et seminar for oversettere som arbeider med romanske språk (til og fra) – fransk, italiensk, portugisisk, rumensk og spansk.

Seminaret innledes fredag formiddag med et foredrag ved franskoversetter Thomas Lundbo om syntaktisk representasjon. Neste foredragsholder er Vesaas-kjenner Juan Gutiérrez-Maupomé, som vil gi et innblikk i oversetterens hodebry med å ivareta norsk språkmangfold på spansk. Lørdag vil forsker Giuliano D’Amico fortelle om Ibsen og Hamsun i oversettelse til italiensk, før seminaret avsluttes med lunsj. Les mer

Seminar: Nye stemmer i litteraturen

Norsk Oversetterforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Fritt Ord inviterer til seminaret «Nye stemmer i litteraturen» i Uranienborgveien 2, tirsdag 14. september 2016 kl. 12-15.

Hvorfor er det så få «andre» stemmer i den norske litteraturen? Hvor blir det av de andre stemmene, de fra andre kulturer, andre klasser, de med et annet blikk på verden, og på oss? Hvorfor leses det så lite litteratur fra de kulturene hvor de fleste med minoritetsbakgrunn i Norge kommer fra?

Det norske litteraturfeltet har ordninger som skal hjelpe fram den flerstemte litteraturen, men fungerer de? Hvordan kan institusjoner og organisasjoner hjelpe fram nye stemmer?

Vi inviterer til en framoverlent og handlingsrettet diskusjon om de kulturpolitiske tiltakene på litteraturfeltet: Hva har vi lykkes med, hva er det som ikke fungerer? Hva kan vi gjøre for å bli bedre? Les mer

Fransk-tysk salong: Camus’ «Den Fremmede» i ny oversettelse

Tid og sted:  30. sep. 2015 16:15 – 18:00, Seminarrom 3, P.A.Munchs Hus

Karin Holter, professor emeritus i fransk litteratur, snakker om sin nye oversettelse av Albert Camus’ Den Fremmede. Innlegget har fått tittelen Å åpne en oversettelse.

Rammen er uformell, med innlagte forfriskninger og gode muligheter for samtale. Salongen er åpen for alle som er interessert i fransk og tysk. Du trenger ikke kunne språkene for å delta.

Arrangementet er en del av Fransk-tysk salong.

Karin Holter ble cand.philol. i 1966 med en hovedoppgave om Den fremmede av Camus. Fra 1968 var hun tilknyttet franskseksjonen ved Klassisk og romansk institutt på Universitetet i Oslo. Hun ble dr.philos. på avhandlingen Tekst og virkelighet : åpninger i Claude Simons romaner fra 1988. Karin Holter ble professor i fransk litteratur i 1992. Hun var i en periode gjesteforsker ved Université Paris-Nord.

Bare fra språk til språk?

Det Norske Akademi for Språk og Litteratur inviterer til en kveld viet oversettelse til og fra norsk. Arrangementet avholdes mandag 12. oktober kl. 19.00 på Litteraturhuset i Oslo.

Obs. Feil dato i annonsen!

Les mer

Språket i bøkene våre

Gå ikke glipp av Riksmålsforbundets seminar om forlagsspråket:

  • Hvordan er forlagsspråket, hvilken språkpolitikk har forlagene for bøkene de utgir?
  • Hvordan opplever forfattere og oversettere møtet med forlaget når det gjelder språk?
  • Hva synes norskprofessoren og jurylederen for Riksmålsforbundets litteraturprisjury Finn-Erik Vinje om forlagenes språkpolitikk og språket i bøkene som utkommer?

(Se direkteoverføringen av seminaret her onsdag 29.4. kl. 10.00)
(klikk på lenken)
30.4.: Du kan fortsatt klikke på lenken for å få med deg seminaret. En redigert versjon er tilgjengelig inntil videre.

  Les mer

Dramatikkseminar

Fredag 13. og lørdag 14. juni arrangeres Dramatikkseminar i Forfatternes Hus i Rådhusgata 7, Oslo.

Seminaret tar for seg en rekke sider ved oversettelse av dramatikk og ved kunsten å skape gode replikker. Vi vil se på konkrete utfordringer man møter ved å overføre replikker fra et annet språk til et troverdig norsk som også skal fungere i praksis, og på tekstens møte med teatret og veien fra manus til ferdig forestilling. Det blir også praktisk oversettelsesarbeid der man skal jobbe med konkrete tekster i grupper.  Les mer