Kunstneropphold i utlandet

Foreningen har opplysninger om flere forfatter- og oversettersentre rundt i verden.

Ved noen av sentrene er det gratis å bo, andre tar en mindre rompris. I tilknytning til opphold ved flere av oversettersentrene er det mulig å søke om stipend. Dette vil fremgå av søknadsskjemaene, og/eller i informasjonen du kan få ved å henvende deg til sentrene eller til foreningen. Reiseutgifter er man selv ansvarlig for. Det er innkvartering i leiligheter eller enkeltrom. Sentrenes tilbud varierer noe, men de fleste stiller arbeidsplass, oppslagsverk og elektronisk utstyr til rådighet.

Vi formidler gjerne kontakt med medlemmer vi vet har benyttet seg av tilbudene.

Norden og Baltikum

Europa

NORSK OVERSETTERFORENING