Åpne kurs og arrangementer

Foreningen arrangerer jevnlig seminarer for ulike språkgrupper. Opplysninger om disse offentliggjøres på nettsiden med søknadsskjema.

Bortsett fra høstseminaret er alle våre språk- og fagseminarer åpne for alle oversettere av skjønnlitteratur. Det er en egenandel til seminarene på mellom kr 450 og kr 600, samme beløp for både medlemmer og ikke-medlemmer.