Innkjøpsordningen

Under innkjøpsordningene kjøper det offentlige inn nye boktitler i et bestemt antall eksemplarer og gir dem i gave til folke- og skolebibliotekene. Disse bøkene kommer i tillegg til de bøkene bibliotekene selv kjøper.

Det er følgende innkjøpsordninger for litteratur:

  • Oversatt litteratur
    Om ordningen
  • Ny norsk skjønnlitteratur
  • Ny norsk sakprosa for voksne
  • Ny norsk sakprosa for barn og unge
  • Nye norske tegneserier

(Les mer under Litteratur på Norsk kulturråds nettsider.)

Av oversatt skjønnlitteratur kjøpes det inn ca. 130 titler i 542 eksemplarer i året. Bøker oversatt fra samisk til norsk er ikke med i ordningen. Støtte gis til oversettelser som bidrar til økt bredde i litteratur som utgis på norsk. Et vurderingsutvalg velger ut bøkene på grunnlag av personlig lesning, konsulentuttalelser og kritikk av originalverket. I vurderingen tas det videre hensyn til søkerens begrunnelse for hvorfor verket skal komme ut på norsk, prøveoversettelse, forfatterens og oversetterens tidligere arbeid, tidligere utgivelse på norsk og på hvilket språk og i hvilket land verket opprinnelig er gitt ut.

Oversetterne av de innkjøpte bøkene får utbetalt en bonus på 27 % av normalhonoraret. Forlagene står for den praktiske siden ved utbetalingene.

NORSK OVERSETTERFORENING