Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Stipendkomité

Foreningens faglige råd er foreningens stipendkomité og tildeler de fleste av foreningens stipender. I tillegg innstiller komiteen skjønnlitterære oversettere til Statens kunstnerstipend som foretar tildeling.

Styrets representant i Faglig råd er ikke medlem av stipendkomiteen.

NORSK OVERSETTERFORENING