Stipendkomité

Foreningens faglige råd er foreningens stipendkomité og tildeler de fleste av foreningens stipender. I tillegg innstiller komiteen skjønnlitterære oversettere til Statens kunstnerstipend som foretar tildeling.

Styrets representant i Faglig råd er ikke medlem av stipendkomiteen.

NORSK OVERSETTERFORENING