Viktige datoer

Styremøter i 2024: 11. april, 16. mai, 12. juni, 28. august, 18. september,
23. oktober, 20. november og 11. desember .
Styreseminar 14.–16. mai. Saker som ønskes behandlet, bør være sekretariatet i hende en uke før styret møtes.

Styremøter i 2025: 15. januar, 12. februar og 12. mars.

Møter i Faglig råd i 2024: 16. april, 7. mai, 11. juni, 27. august, 15. oktober og
3. desember.

Møter i Faglig råd i 2025: 19. januar og 4. mars.
Stipendmøtet 17.-19. januar

Årsmøtet 2024 ble avholdt lørdag 16. mars.

Hieronymusfeiringen 2024 torsdag 26. september.

Høstseminaret 2024 fra fredag 27. til søndag 29. september.

Seniortreff 2024 dato ikke satt.

Bastian-treff 2024 dato ikke satt.

Kollegatreff 2024 dato ikke satt.

Julemøtet 2024 lørdag 30. november.

Årsmøtet 2025 lørdag 15. mars.

 

 

 

 

NORSK OVERSETTERFORENING