Viktige datoer

Styremøter i 2020: (22. april), 13. mai, 17. juni, 27. august, 23. september, 21. oktober, 18. november og 16. desember. I 2021: 27. januar, 24. februar og 17. mars.
Saker som ønskes behandlet, bør være sekretariatet i hende en uke før styret møtes.

Møter i Faglig råd i 2020: 12. mai, 9. juni, 8. september, 13. oktober og 1. desember. I 2021: 22.24. januar (stipendmøte og rådsmøte), 2. mars.

Årsmøtet 2020 ble ikke avholdt fysisk. En rekke vedtak ble fattet ved elektronisk avstemning.

St. Hieronymus 2020: Utdelingen av Bastianprisen og Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur foregikk i Slottsbiblioteket i Nasjonalbiblioteket med kun få til stede. Torsdag 1. oktober ble prisene offentliggjort på foreningens hjemmeside.

Høstseminaret 2020 var planlagt avholdt 2. til 4. oktober, men ble avlyst på grunn av koronasituasjonen.

Seminar for oversettere av underholdningslitteratur var planlagt avholdt fredag 20. og lørdag 21. november på Thorbjørnrud hotell, Jevnaker. Seminaret er utsatt på grunn av koronasituasjonen.

Julemøtet 2020 var planlagt avholdt lørdag 28. november, men ble avlyst på grunn av koronasituasjonen.

Seminaret Hvordan bli rik og lykkelig som oversetter var planlagt avholdt lørdag 28. november, men er utsatt på grunn av koronasituasjonen.

Årsmøtet 2021 avholdes lørdag 20. mars. Etter alt å dømme vil dette avholdes digitalt.

Seminar for oversettere av barne- og ungdomslitteratur  var planlagt avholdt fredag 12. og lørdag 13. februar på Thorbjørnrud hotell, Jevnaker. Seminaret er utsatt på grunn av koronasituasjonen.