Stipender

Det er to hovedtyper stipender for skjønnlitterære oversettere: Statens kunstnerstipender og Norsk Oversetterforenings stipender. Det er viktig å merke seg at tildeling ikke er knyttet til medlemskap i foreningen.

Generelt gjelder:

  • Forbered søknaden godt
  • Det skal søkes på fastsatt søknadsskjema
  • Begrunnelsen for søknaden skal samsvare med den type stipend det søkes om
  • Sett opp budsjett der det er naturlig
  • Send med de vedlegg det spørres etter. Ikke legg ved dokumenter som ikke gjelder reell utdyping av søknaden, så som attester, anmeldelser, manus, eksamenspapirer o.lign.
  • Send søknaden inn innen fristen

Norsk Oversetterforenings stipendkomité tildeler de av foreningens stipender som kan søkes fra og med midten av september og som har søknadsfrist i midten av oktober. Komiteen tildeler også arbeidsstipend av kortere varighet, som utlyses i april hvert år. I tillegg har foreningen materialstipend som kan søkes hele året og behandles normalt administrativt.

Norsk Oversetterforenings stipendkomité innstiller overfor Statens kunstnerstipender som tildeler.

Lykke til med søknadene – ta kontakt med foreningen dersom du har spørsmål!

NORSK OVERSETTERFORENING