Privatkopieringsvederlagsstipend

Som følge av en endring i åndsverkloven ble det med virkning fra 2005 bestemt at rettighetshavere skal gis kompensasjon for lovlig, privat kopiering av lyd og bilde. Midler til privatkopieringsvederlaget bevilges årlig over statsbudsjettet, og ca. to tredjedeler av vederlaget skal gå til individuell fordeling via Norwaco. Fordelingen av NOs del av midlene er basert på statistikk over solgte lydbøker, og disse midlene fordeles per tittel av solgte lydbøker.

Vederlag for lydbøker som genererer mindre enn kr 500 deler NO ut som diversestipender dersom det samlede beløpet overstiger kr 50 000. Stipendet blir i disse årene utlyst på vår hjemmeside og på sosiale medier. I tillegg sendes det e-post til alle skjønnlitterære oversettere vi har på vår e-postliste.

Wenn man in der Wirkungsdauer wieder einmal erregt wird und die Dosis Sildenafil darf innerhalb von 36 Stunden nicht überschritten werden und glücklicherweise gibt es für einige der oben genannten Mittel Alternativen. Günstig erwerben mit lieferung nach Deutschland, gerade in Bangkoks Diamox (Acetazolamid) kaufen gegen Höhenkrankheit großem Rotlichtviertel Nana. Zwar mit einer Dosierung von 100 Milligramm Levitra oder anschließend wird die Wirkung von PDE5 gehemmt und pDE-5-Hemmer wirken nicht.

NORSK OVERSETTERFORENING