BastiankomiteenBastiankomiteen for barne- og ungdomslitteraturValgkomiteenDiplomiatetHøstseminarkomiteenFestivalkomiteen

Bastiankomiteen innstilles av valgkomiteen og velges på NOs årsmøte i mars hvert år. Komiteen består av tre medlemmer, hvorav ett medlem ikke er NO-medlem, og to varamedlemmer. Eksterne konsulenter benyttes når originalspråket i påmeldte verk ikke beherskes av komiteens medlemmer eller varamedlemmer. Komiteen starter sitt arbeid kort tid etter valget og leverer en liste over inntil fem sluttkandidater i begynnelsen av september. Prisen overrekkes under feiringen av St. Hieronymus, normalt siste torsdag i september. Det er utarbeidet instruks for komiteen.

Bastiankomiteen for 2020 består av:

Inger Gjelsvik
Anne Cathrine Straume (ekstern)
Margunn Vikingstad
Erik Krogstad (vara)

 

Bastiankomiteen for barne- og ungdomslitteratur innstilles av valgkomiteen og velges på NOs årsmøte i mars hvert år. Komiteen består av tre medlemmer, hvorav ett medlem ikke er NO-medlem, og to varamedlemmer. Eksterne konsulenter benyttes når originalspråket i påmeldte verk ikke beherskes av komiteens medlemmer eller varamedlemmer. Komiteen starter sitt arbeid kort tid etter valget. Prisen overrekkes under feiringen av St. Hieronymus, normalt siste torsdag i september. Det er utarbeidet instruks for komiteen.

Bastiankomiteen for barne- og ungdomslitteratur for 2020 består av:

Kyrre Haugen Bakke
Heidi Grinde
Steffen Sørum (ekstern)
Nina Aspen (vara)
Stian Omland (vara)

Valgkomiteen velges på NOs årsmøte i mars hvert år. Ett medlem velges for to år, og to medlemmer velges for ett år. I tillegg velges et varamedlem for ett år.

Komiteen som skal innstille til årsmøtet i 2021 består av:

Guro Dimmen, (2020–21)
Bjørn Herrman (2020–21)
Alexander Leborg (2020–22)

Tone Formo (vara 2020–21)

Diplomiatet tildeler NOs Hieronymusdiplom og NOs Løvebrøl.
Hieronymusdiplomet kan tildeles personer i eller utenfor foreningen som har utmerket seg spesielt faglig eller sosialt.

Diplomiatet består i dag av:

Morten Hansen
(Vil bli supplert)

Seminarkomiteen utpekes av styret. Komiteen er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av foreningens viktigste faglige medlemstilbud. Høstseminaret arrangeres hvert år fra fredag til søndag etter feiringen av St. Hieronymus, som normalt avholdes siste torsdag i september.

Høstseminarkomiteen som skal arrangere seminaret i 2020 består av:

Kirsti Vogt, leder
Kari Engen
John Grande
Håkon Viggen
Eira Ingersdatter Reithaug/Cora Skylstad, fra administrasjonen

Komiteen har ansvar for programmet til «Oversettertimen» som arrangeres under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer i mai/juni hvert år, og for programmet til «Oversetterne kommer» under Bjørnsonfestivalen i Molde hvert år i september.

Komiteen består av:

Astrid Nordang
Signe Prøis