Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Andre komiteer og utvalg

BastiankomiteenBastiankomiteen for barne- og ungdomslitteraturValgkomiteenDiplomiatetHøstseminarkomiteenFestivalkomiteen

Bastiankomiteen innstilles av valgkomiteen og velges på NOs årsmøte i mars hvert år. Komiteen består av tre medlemmer, hvorav ett medlem ikke er NO-medlem, og to varamedlemmer. Eksterne konsulenter benyttes når originalspråket i påmeldte verk ikke beherskes av komiteens medlemmer eller varamedlemmer. Komiteen starter sitt arbeid kort tid etter valget og leverer en liste over inntil fem sluttkandidater i begynnelsen av september. Prisen overrekkes under feiringen av St. Hieronymus, normalt siste torsdag i september. Det er utarbeidet instruks for komiteen.

Bastiankomiteen for 2021 består av:

Inger Gjelsvik
Eivind Lilleskjæret
Asbjørn Øverås (ekstern)
Astrid Nordang (vara)
Birgit Owe Svihus (vara)

Bastiankomiteen for barne- og ungdomslitteratur innstilles av valgkomiteen og velges på NOs årsmøte i mars hvert år. Komiteen består av tre medlemmer, hvorav ett medlem ikke er NO-medlem, og to varamedlemmer. Eksterne konsulenter benyttes når originalspråket i påmeldte verk ikke beherskes av komiteens medlemmer eller varamedlemmer. Komiteen starter sitt arbeid kort tid etter valget. Prisen overrekkes under feiringen av St. Hieronymus, normalt siste torsdag i september. Det er utarbeidet instruks for komiteen.

Bastiankomiteen for barne- og ungdomslitteratur for 2021 består av:

Nina Aspen
Ingrid Greaker Myhren (ekstern)
Torleif Sjøgren-Erichsen
Jørn Roeim (vara)
Carina Westberg (vara)

Ingrid Greaker Myhren ble valgt på årsmøtet og trådte siden ut av Bastiankomiteen for barne- og ungdomslitteratur på grunn av habilitetshensyn.  Varamedlem Jørn Roeim har trådt inn i komiteen.

Valgkomiteen velges på NOs årsmøte i mars hvert år. Ett medlem velges for to år, og to medlemmer velges for ett år. I tillegg velges et varamedlem for ett år.

Komiteen som skal innstille til årsmøtet i 2022 består av:
Kari Engen  (2021–23)
Morten Hansen (2021–22)
Alexander Leborg (2020–22)

Merete Alfsen (vara 2021–22)

Diplomiatet tildeler NOs Hieronymusdiplom og NOs Løvebrøl.
Hieronymusdiplomet kan tildeles personer i eller utenfor foreningen som har utmerket seg spesielt faglig eller sosialt.

Diplomiatet består i dag av:

Bente Christensen
Morten Hansen
Knut Ofstad

Seminarkomiteen utpekes av styret. Komiteen er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av foreningens viktigste faglige medlemstilbud. Høstseminaret arrangeres hvert år fra fredag til søndag etter feiringen av St. Hieronymus, som normalt avholdes siste torsdag i september.

Høstseminarkomiteen som skal arrangere seminaret i 2020 består av:

Kirsti Vogt, leder
Kari Engen
John Grande
Håkon Viggen
Cora Skylstad, fra administrasjonen

Komiteen har ansvar for programmet til «Oversettertimen» som arrangeres under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer i mai/juni hvert år, og for programmet til «Oversetterne kommer» under Bjørnsonfestivalen i Molde hvert år i september.

Komiteen består av:

Astrid Nordang
Signe Prøis
Cora Skylstad, fra administrasjonen

NORSK OVERSETTERFORENING