Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Andre komiteer og utvalg

BastiankomiteenBastiankomiteen for barne- og ungdomslitteraturValgkomiteenDiplomiatetHøstseminarkomiteenFestivalkomiteen

Bastiankomiteen innstilles av valgkomiteen og velges på NOs årsmøte i mars hvert år. Komiteen består av tre medlemmer, hvorav ett medlem ikke er NO-medlem, og to varamedlemmer. Eksterne konsulenter benyttes når originalspråket i påmeldte verk ikke beherskes av komiteens medlemmer eller varamedlemmer. Komiteen starter sitt arbeid kort tid etter valget og leverer en liste over inntil fem sluttkandidater i begynnelsen av september. Prisen overrekkes under feiringen av St. Hieronymus, normalt siste torsdag i september. Det er utarbeidet instruks for komiteen.

Bastiankomiteen for 2022 består av:

Kristin Fridtun (ekstern)
Tom Lotherington
Per Qvale
Bjørn Herrman (vara)
Birgit Owe Svihus (vara)

Bastiankomiteen for barne- og ungdomslitteratur innstilles av valgkomiteen og velges på NOs årsmøte i mars hvert år. Komiteen består av tre medlemmer, hvorav ett medlem ikke er NO-medlem, og to varamedlemmer. Eksterne konsulenter benyttes når originalspråket i påmeldte verk ikke beherskes av komiteens medlemmer eller varamedlemmer. Komiteen starter sitt arbeid kort tid etter valget. Prisen overrekkes under feiringen av St. Hieronymus, normalt siste torsdag i september. Det er utarbeidet instruks for komiteen.

Bastiankomiteen for barne- og ungdomslitteratur for 2022 består av:

Nina Aspen
Guri Fjeldberg (ekstern)
Johann Grip
Dagny Holm (vara)
Eli-Ann Tandberg (vara)

Valgkomiteen velges på NOs årsmøte i mars hvert år. Ett medlem velges for to år, og to medlemmer velges for ett år. I tillegg velges et varamedlem for ett år.

Komiteen som skal innstille til årsmøtet i 2023 består av:
Kari Bolstad (2022–23)
Kari Engen  (2021–23)
Magne Tørring (2022–24)

Tor Tveite (vara 2022–23)

Diplomiatet tildeler NOs Hieronymusdiplom og NOs Løvebrøl.
Hieronymusdiplomet kan tildeles personer i eller utenfor foreningen som har utmerket seg spesielt faglig eller sosialt.

Diplomiatet består i dag av:

Bente Christensen
Morten Hansen
Knut Ofstad

Seminarkomiteen utpekes av styret. Komiteen er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av foreningens viktigste faglige medlemstilbud. Høstseminaret arrangeres hvert år fra fredag til søndag etter feiringen av St. Hieronymus, som normalt avholdes siste torsdag i september.

Høstseminarkomiteen som skal arrangere seminaret i 2022 består av:

Kirsti Vogt, leder
Merete Alfsen
John Grande
Håkon Viggen
Cora Skylstad, fra administrasjonen

Komiteen har ansvar for programmet til «Oversettertimen» som arrangeres under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer i mai/juni hvert år.

Komiteen består av:

Runa Kvalsund
Julia Wiedlocha
Cora Skylstad, fra administrasjonen

NORSK OVERSETTERFORENING