Møter, kurs og seminarer

ÅrsmøtetReise og oppholdHøstseminaretHieronymusfeiringJulemøtetKollegatreffSpråkseminarerAndre seminarer

Foreningens øverste organ er årsmøtet, som normalt avholdes en lørdag innen utgangen av mars hvert år. Årsmøtepapirer med tidsplan sendes ut elektronisk så snart de er klare.  

Under påmeldingsskjemaet finner du reiseregningsskjema og informasjon om refusjon av reise og overnatting.

 

Beklager, skjemaet er ikke lengre tilgjengelig.

Reiseregning årsmøte

Reiserefusjon:
Det ytes reiserefusjon til medlemmer som bor utenfor Oslo-området (folkeregistrert adresse) eller er fast bosatt i utlandet, for hovedtransport på billigste måte t/r hjemsted—Oslo med et maksimumsbeløp på kr 2 500 for medlemmer i Europa og kr 3 500 for medlemmer i andre verdensdeler.

Du bestiller reisen selv og legger kvittering ved reiseregningsskjema. Det er satt som betingelse at rabattordninger benyttes selv om man kommer under maksimumsbeløpet med fullprisbilletter. Har du ønske om fleksibel billett eller lignende, må du betale mellomlegget selv. Utgifter til lokaltransport på hjemsted eller i Oslo refunderes ikke, men flytog/flybuss refunderes.

Overnatting:                                                    
Foreningen dekker utgifter til én overnatting for langveisfarende årsmøte-deltakere, og for ikke så langveisfarende som bor slik til at de ikke kommer seg hjem med kollektivtransport etter kl. 24.00. Hotell bestiller du selv, og du får refundert inntil kr 1 000. Kvittering legges ved reiseregningsskjema. Overnattingssteder i området er bl.a.: Cochs Pensjonat, Frogner House Apartments, Scandic Solli og Smart Hotel Oslo. Se booking.com eller hotels.com.

Hvis du er påmeldt, men blir forhindret fra å delta på årsmøtet, ber vi deg si ifra så fort som mulig. Foreningen betaler ved hvert arrangement for måltider som ikke spises. Det er bortkastede penger.

Hvis ikke annet er nevnt spesielt, dekker foreningen reise til og fra arrangementet – for medlemmer som bor utenlands/utenbys i minimum ett år –  med et maksimumsbeløp på kr 2 500. For medlemmer som bor utenfor Europa, refunderes inntil kr 3 500. Det er satt som betingelse at rabattordninger skal benyttes selv om man kommer under maksimumsbeløpet med fullprisbilletter. Du bestiller din reise selv og legger kvittering ved reiseregningsskjema. Det forutsettes at man bestiller sin reise i god tid slik at gunstigste pris oppnås. Vi reiser aldri på fullprisbilletter og gjør reisene så billige vi kan. Lokalbilletter på hjemsted/arrangementssted refunderes ikke. Når du velger å benytte egen bil, får du refusjon lik rimeligste billett på offentlig transport. Bilgodtgjørelse etter statens satser benyttes kun unntaksvis og skal avtales på forhånd. Reiseregningsskjema fås i forbindelse med arrangementer og bes benyttet av alle som ønsker reiserefusjon – det letter utbetalingen. Reiseregningen kan gjerne sendes på e-post til post@translators.no.

Alle medlemmer oppfordres til å reise miljøvennlig i forbindelse med foreningens arrangementer.

Felles måltider dekkes av foreningen. Hotell bestiller du selv og får refundert en natt med inntil kr 1 000. Kvittering legges ved reiseregningsskjema. Til de fleste arrangementer benyttes påmelding på foreningens nettside. Medlemmer uten e-postadresse får invitasjon tilsendt i posten. Det forutsettes at man deltar på arrangementet i sin helhet når man får dekket reise- og oppholdsutgifter av foreningen.

Avmelding: Hvis du har meldt deg på og allikevel ikke har anledning til å delta, ber vi deg si ifra. Foreningen betaler ved hvert arrangement for måltider som ikke spises. Det er bortkastede penger!

Seminaret arrangeres fra fredag til søndag etter feiringen av Hieronymus, og er de siste årene blitt holdt på Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker. Det settes opp felles transport fra og til Oslo. Det faglige innholdet på seminaret legges opp av foreningens seminarkomité. Temaene varierer fra år til år, og både interne og eksterne krefter benyttes. Høstseminaret er foreningens viktigste faglige og sosiale arrangement. De siste årene har antall deltakere ligget på ca. 85. Deltakelse koster kr 600.

For refusjon av utlegg, benytt følgende skjema: Reiseregningsskjema for høstseminar

St. Hieronymus er oversetternes skytshelgen og feires en torsdag i slutten av september/begynnelsen av oktober. NFFO (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening) og NO står for arrangementet annet hvert år (NO i 2024). Medlemmer i begge organisasjoner inviteres, samt medlemmer i STF (Statsautoriserte Translatørers Forening) og NAViO (Norsk audiovisuell oversetterforening). I tillegg inviteres eksterne gjester. Kveldens høydepunkt er utdelingen av foreningens Bastianpris, NAViOs Tekstiade, NFFOs Rosettapris og NORLAS oversetterpris.

Reise og opphold dekkes av foreningen bare dersom du skal delta på høstseminaret, som starter dagen etter. Benytt i så fall reiseregningsskjema for høstseminar (se fanen «Høstseminaret»).

Julemøtet avholdes en lørdag i månedsskiftet november/desember. Innholdet varierer, men omfatter gjerne et aktuelt faglig tema, foreningsaktuelle saker og ofte et underholdningsinnslag. Møtet avsluttes med foreningens julemiddag, antrekk: pent. Det er også anledning til å bytte bøker. Hvert medlem kan ta med seg fem bøker som avleveres ved ankomst. På et senere tidspunkt i programmet åpnes dørene til bokbytte. Prinsippet om først til mølla gjelder.

For refusjon av utlegg, benytt følgende skjema:
Reiseregning Julemøte 

Hvert år arrangeres ett eller to uformelle treff (tidligere kalt oversettertreff) i Oslo. Treffene holdes i Kronprinsens gate 17 og innledes som regel med et foredrag over et aktuelt tema, gjerne språklig eller litterært, før det åpnes for diskusjon rundt bordet. Lettere servering. Det ytes ikke reise-/oppholdsrefusjon til utenbysboende, men alle grupper av oversettere i andre byer i inn- og utland oppfordres til å treffes under samme betingelser. Kollegatreffene er åpne for alle interesserte.

Kollegatreffene annonseres på foreningens nettside og i e-post til medlemmene.

Foreningen arrangerer jevnlig seminarer for ulike språkgrupper. Opplysninger om disse offentliggjøres i rundskriv og på nettsiden. Seminarene er åpne for alle oversettere av skjønnlitteratur. Det er en egenandel mellom kr 450 og kr 600. Det utarbeides søknadsskjemaer som følger utlysningen.
Foreningen får ofte henvendelser fra organisasjoner og andre i inn- og utland med invitasjon til seminarer, kurs og konferanser. Informasjon om aktuelle arrangementer bekjentgjøres for medlemmene i rundskriv og per e-post. Foreningen tar kontakt med medlemmer når det er aktuelt å be noen representere NO. Du kan også selv kontakte foreningen og høre om en slik representasjon kan være ønskelig. Dette må avtales før arrangementet avholdes.

—

NORSK OVERSETTERFORENING