Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Retningslinjer ved seksuell trakassering

En samlet bokbransje lanserte 29. november 2017 «Retningslinjer ved seksuell trakassering i bokbransjen».

Retningslinjene slår fast:

Det er nulltoleranse for seksuell trakassering i bokbransjen, som i alle andre deler av arbeidslivet. Alle som utsettes for eller blir oppmerksomme på seksuell trakassering oppfordres til å si fra etter disse retningslinjene. Dette gjelder også i utdannings-, veilednings- og mentorrelasjoner.

Arbeidet med retningslinjene vil bli fulgt opp internt i de ulike organisasjonene, som vil utarbeide egne seminarer, møterekker og interne kartlegginger. Det har likevel vært viktig for organisasjonene å ha et felles grunnlag i arbeidet med dette viktige temaet.

Retningslinjene er utarbeidet av organisasjonene i bokbransjen i fellesskap: Bokhandlerforeningen, Den norske Forfatterforening, Den norske Forleggerforening, Norske Barne- og ungdomsbokforfattere, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Forfattersentrum og Norsk Oversetterforening.

Les retningslinjene i sin helhet her:
Retningslinjer ved seksuell trakassering i bokbransjen

NORSK OVERSETTERFORENING