Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Norsk Oversetterforenings arbeidsstipend av kortere varighet

Stipendet kan søkes for to, tre, fire eller seks måneder. Månedsbeløpet i 2021 er på  kr 23 300.

  • Også oversettere i fast stilling kan søke stipendet, med begrunnelse i redusert stilling, (maks 50 %).
  • Vedlegg vil ikke bli returnert. Manus, anmeldelser, eksamenspapirer og lignende skal ikke legges ved søknaden.
  • Det søkes elektronisk
  • Søknadsfrist: Mandag 3. mai 2021 kl. 13.00

 

 

 

 

 

NORSK OVERSETTERFORENING