Norsk Oversetterforenings arbeidsstipend av kortere varighet

Stipendet kan søkes for to, tre, fire eller seks måneder. Månedsbeløpet i 2022 er på kr 24 166 og utbetales som lønn.

  • Også oversettere i fast stilling kan søke stipendet, med begrunnelse i redusert stilling, (maks 50 %).
  • Vedlegg vil ikke bli returnert. Manus, anmeldelser, eksamenspapirer og lignende skal ikke legges ved søknaden.
  • Det søkes elektronisk
  • Søknadsfrist: Torsdag 5. mai 2022 kl. 13.00

 

NORSK OVERSETTERFORENING