Norsk Oversetterforenings arbeidsstipend av kortere varighet

Stipendet kan søkes for to, tre, fire eller seks måneder. Månedsbeløpet i 2020 er kr 23 000.

  • Også oversettere i fast stilling kan søke stipendet, med begrunnelse i redusert stilling, (maks 50 %).
  • Vedlegg vil ikke bli returnert. Manus, anmeldelser, eksamenspapirer og lignende skal ikke legges ved søknaden.
  • Det søkes elektronisk, søknadsskjema blir tilgjengelig her på denne siden i april.
  • Søknadsfrist er satt til torsdag 30. april.

Svar på søknaden sendes ut i løpet av mai.