Norsk Oversetterforenings arbeidsstipend av kortere varighet

Stipendet kan søkes for to, tre, fire eller seks måneder. Månedsbeløpet i 2024 er på kr 26 529 og utbetales som næringsinntekt.

  • Også oversettere i fast stilling kan søke stipendet, med begrunnelse i redusert stilling, (maks 50 %).
  • Vedlegg vil ikke bli returnert. Manus, anmeldelser, eksamenspapirer og lignende skal ikke legges ved søknaden.
  • Det søkes elektronisk
  • Søknadsfrist: Torsdag 25. april 2024 kl. 13.00

Søknadsskjema finner du her.

NORSK OVERSETTERFORENING