Våre medlemmer

Leter du etter en skjønnlitterær oversetter? Du finner oversikt over våre medlemmer her.

Norsk Oversetterforening har ca. 340 medlemmer som oversetter fra ca. 45 språk. Oversetter er ingen beskyttet yrkestittel, og våre medlemmer har varierende utdanningsbakgrunn – selv om mange naturlig nok er filologer. I 2021 fyller yngste medlem 31 år og eldste medlem 99 år. Gjennomsnittsalderen på oversetteraktive medlemmer har de siste årene ligger på rundt 55 år.

Til høyre finner du inngang til medlemsbasen. Noen av våre medlemmer har reservert seg mot å ha navnet sitt på nettet, men de aller fleste finner du ved å søke på navn eller språk. Oversikten er basert på medlemmenes egne opplysninger om språkkompetanse. Oversikt over et medlems produksjon finnes på dennes side.

Foreningen kan kontaktes for opplysninger om avdøde medlemmers arvinger.

Nedenfor finner du lenke til fire databaser der du blant annet kan søke på oversetter, forfatter og verk.

Nasjonalbiblioteket
Deichmanske bibliotek
Deichmanske diktregister

I Norsk Oversetterforenings vedtekter § 2 heter det:
Enhver kvalifisert oversetter av skjønnlitteratur til norsk eller samisk kan bli medlem etter søknad. Søkeren må fremlegge for Faglig råd sin oversettelse av minst:

  • to oversettelser av skjønnlitterær prosa, til sammen minst 240 sider
  • eller én oversettelse av skjønnlitterær prosa på minst 200 sider samt dokumentasjon på at søkeren i løpet av de siste fire årene har fått utgitt ytterligere minimum tre oversettelser på til sammen 600 sider skjønnlitterær prosa som har vært gjenstand for alminnelig redaksjonell behandling
  • eller to helaftens dramatiske verker, til sammen minst 200 sider
  • eller oversettelser av lyrikk i et omfang som rådet godkjenner

Originalverkene, som vedlegges søknaden, må samlet ha en slik bredde og innebære så vidt høye faglige krav at søkeren gjennom sine løsninger får mulighet til å vise sine kvalifikasjoner, og Faglig råd til å bedømme dem. Oversettelsene skal være utgitt eller oppført på norsk eller samisk forlag eller teater. Faglig råd kan i unntakstilfeller dispensere fra dette kravet.

Også skjønnlitterære oversettere som oversetter fra norsk og samisk og som bor og virker i Norge, og som kan dokumentere tilsvarende produksjon, kan innvilges medlemskap.

Styret avgjør om søkeren kan bli medlem, etter innstilling fra Faglig råd.

NORSK OVERSETTERFORENING