Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Årsmeldinger

Styrets årsmeldinger:

2021–2022 Protokoll fra årsmøtet 2022

2020–2021 – Protokoll fra årsmøtet 2021

2019–2020 – Protokoll fra digital avstemning 14.3.20

2018–2019 – Referat

2017–2018 – Referat

2016–2017 Referat

2015–2016 – Referat

2014–2015

2013–2014

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 2013, november 2013

2012–2013 – Referat

2011–2012 – Referat

2010–2011 – Referat

2009–2010 – Referat

2008–2009 – Referat

2007–2008

2006–2007

2005–2006

NORSK OVERSETTERFORENING