Teateravtaler

Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO)

Norsk Oversetterforening har inngått avtale med Norsk teater- og orkesterforening (NTO) om oversettelse av dramatikk til teaterbruk. NO anbefaler at man bruker denne avtalen framfor å overlate forvaltning av rettigheter til teaterforlag.

Normalhonorar per side er kr 530 (fra kr 510 i 2022) regulert per 1. januar 2023. Prøvehonorar er kr 970 (fra kr 925) per prøve.

Avtalen finner du her: Teateravtalen

NTO protokoll 20.10.2022

NORSK OVERSETTERFORENING