Teateravtaler

Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO)

Norsk Oversetterforening har inngått avtale med Norsk teater- og orkesterforening (NTO) om oversettelse av dramatikk til teaterbruk. NO anbefaler at man bruker denne avtalen framfor å overlate forvaltning av rettigheter til teaterforlag.

Normalhonorar per side er kr 555 (fra kr 530 i 2023) regulert per 1. januar 2024. Prøvehonorar er kr 1 000 (fra kr 970) per prøve.

Avtalen finner du her: Teateravtalen

NTO protokoll 27.11.2023

NORSK OVERSETTERFORENING