CEATL — Retningslinjer for rimelige oversettelseskontrakter

Retningslinjene (klikk på lenken under), som bygger på “Heksalogen” CEATL vedtok i 2011, er ment som et verktøy for å etablere god skikk og bruk på feltet litterær oversettelse. Slik god skikk og bruk vil komme alle i forlagsbransjen (oversettere, forleggere, originalforfattere) til gode ved å høyne kvaliteten på litterære oversettelser. For å oppnå dette er det avgjørende å skape rimelige betingelser, balanserte forhold og gode materielle og ideelle arbeidsforhold for oversetterne.

 

CEATL – Retningslinjer for rimelige oversettelseskontrakter

NORSK OVERSETTERFORENING