DET SKJØNNLITTERÆRE OVERSETTERFONDS PRIS

Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterfond ble opprettet 1996 og var et samarbeid mellom Norsk Oversetterforening, Cappelens Bokklubber og De norske Bokklubbene.

Fondets midler har vært finansiert blant annet ved at bokklubbene (Cappelens Bokklubber og Bokklubbene) har innbetalt en sum tilsvarende 3% av det samlede, årlige oversetterhonoraret fra virksomheten til medlemmer av Norsk Oversetterforening. Styret nedsetter en jury som har ansvar for å finne fram til verdige mottakere av bokklubbenes skjønnlitterære oversetterpris.

Fra 2016 er prisen videreført under navnet Det skjønnlitterære oversetterfonds pris. Prisen deles ut for en oversetters samlede virke og er på 50 000 kroner.

Prismottakere:

2018 Kyrre Haugen Bakke
2017 Turid Farbregd
2016 Tom Lotherington
2015 Prisen ble ikke utdelt
2014 Erik Krogstad
2013 Tone Formo
2012 Thomas Lundbo
2011 Inger Gjelsvik
2010 Tommy Watz
2009 Bodil Engen
2008 Torstein Bugge Høverstad
2007 Bente Christensen
2006 Prisen ble ikke utdelt
2005 Mona Lange
2004 Knut Ofstad
2003 Christian Rugstad
2002 Per Qvale
2001 Knut Johansen
2000 Bjørn Herrman
1999 Åse Marie Nesse
1998 Magnus Ulleland
1997 Merete Alfsen
1996 Sverre Dahl