Medlemskap

Ønsker du å søke om medlemskap i Norsk Oversetterforening?

Fyll i søknadsskjema, skriv ut og send det til oss sammen med to oversettelser +  originaler.

Vårt faglige råd leser oversettelsene opp mot original. Vi behandler så raskt vi kan og har som målsetning at du skal få svar innen tre måneder. Vi gjør oppmerksom på at du som søker må stå alene som oversetter av de verkene du sender inn til vurdering.

Velkommen som søker!

I Norsk Oversetterforenings vedtekter § 2 heter det:

Enhver kvalifisert oversetter av skjønnlitteratur til norsk eller samisk kan bli medlem etter søknad. Søkeren må fremlegge for Faglig råd sin oversettelse av minst:

  • to oversettelser av skjønnlitterær prosa, til sammen minst 240 sider,
  • eller to helaftens dramatiske verker, til sammen minst 200 sider
  • eller oversettelser av lyrikk i et omfang som rådet godkjenner.

Originalverkene, som vedlegges søknaden, må samlet ha en slik bredde og innebære så vidt høye faglige krav at søkeren gjennom sine løsninger får mulighet til å vise sine kvalifikasjoner, og Faglig råd til å bedømme dem. Oversettelsene skal være utgitt eller oppført på norsk eller samisk forlag eller teater. Faglig råd kan i unntakstilfeller dispensere fra dette kravet.

Også utenlandsk skjønnlitterær oversetter som bor og virker i Norge, og som kan dokumentere tilsvarende produksjon, kan innvilges medlemskap.

Styret avgjør om søkeren kan bli medlem, etter innstilling fra Faglig råd.

Medlemskontingenten er fra og med 2017 kr 750, for alderspensjonister kr 375.